ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR LA S.C. "TURISM BANATUL" S.A. TIMIŞOARA

CUPRINS

CAPITOLUL 1
CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND
ECHILIBRUL FINANCIAR ........................... 5
1.1. Despre noţiunea de echilibru (în general)........................ 5
1.2. Situaţii financiar-contabile de sinteză privind
manifestările echilibrului financiar........................... 5
1.2.1. Tabloul de finanţare "nevoi–resurse"......................... 5
1.2.2. Tabloul fluxurilor financiare............................... 9
1.2.2.1. Tabloul fluxurilor de trezorerie........................... 9
1.2.2.2. Tabloul plurianual al fluxurilor financiare (T.P.F.F.).......... 10
1.2.2.3. Tabloul explicativ al variaţiei trezoreriei.................... 12
1.2.3. Bilanţul – document de bază al evaluării patrimoniale................ 13
1.2.3.1. Bilanţul funcţional al firmei....................... 14
1.3. Formele de manifestare ale echilibrului.......................... 17
1.3.1. Echilibrul static şi dinamic......................................... 17
1.3.2. Solvabilitate, lichiditate şi exigibilitate.......................... 18
1.3.2.1. Solvabilitatea................................................ 18
1.3.2.2. Lichiditatea patrimonială...................... 18
1.3.2.3. Exigibilitatea................................................. 19
1.3.3. Capacitatea de plată.................................. 19
1.4. Indicatorii economici utilizaţi în analiza echilibrului financiar......... 19
1.4.1. Analiza activului net contabil................... 19
1.4.2. Analiza fondului de rulment.................... 21
1.4.3. Analiza necesarului de fond de rulment......................... 23
1.4.4. Analiza trezoreriei nete..................... 25

CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALĂ A
S.C. "TURISM BANATUL" S.A. TIMIŞOARA.......................................................... 26
2.1. Informaţii generale. Scurt istoric................... 26
2.1.1. Descrierea societăţii........................................ 26
2.1.2. Capitalul social şi structura acţionariatului........................ 27
2.1.3. Obiectul de activitate................................... 28
2.1.4. Proprietăţi imobiliare........................ 28
2.1.4.1. Complexul hotelier Timişoara................... 28
2.1.4.2. Hotel Nord...................................... 29
2.1.4.3. Grupul "Pădurea Verde"....................... 30
2.1.4.4. Hotelul Victoria.......................... 30
2.1.5. Structura veniturilor................................. 30
2.1.6. Salariaţii...................................................... 30
2.2. Piaţa şi concurenţa.............................................. 31
2.2.1. Oferta........................................................... 31
2.2.2. Servicii oferite............................................... 32
2.2.2.1. Capacitatea de cazare...................... 32
2.2.2.2. Gradul de ocupare................................... 32
2.2.2.3. Tarifele practicate............................... 33
2.2.2.4. Alte servicii.......................................... 34
2.2.3. Elemente de prognoză............................... 34
2.2.3.1. Hoteluri de 4*– 5*.............................. 34
2.2.3.2. Hoteluri de 3* în construcţie................... 34
2.2.3.3. Alte hoteluri.............................................. 34
2.2.4. Poziţionarea pe piaţă a hotelurilor aparţinând S.C. Turism Banatul S.A......... 35
2.2.4.1. Poziţia comparativa a Hotelului Timişoara pe piaţa hotelurilor de 3*............. 35
2.2.4.2. Poziţia comparativa a Hotelului Nord pe piaţa
mini-hotelurilor şi a pensiunilor................ 35
2.3. Concluzii..................................................... 35

CAPITOLUL 3
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR LA
S.C. "TURISM BANATUL" S.A. TIMIŞOARA............. 36
3.1. Analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ........... 36
3.1.1. Analiza echilibrului financiar pe baza de bilanţului financiar............... 36
3.1.2. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului funcţional................ 40
3.2. Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finanţare "nevoi–resurse"............ 43
3.3. Forme de manifestare a echilibrului financiar aplicaţie la
SC "Turism Banatul" S.A. Timişoara............ 46
3.3.1. Solvabilitatea................................................ 46
3.3.2. Lichiditatea............................................ 47
3.3.3. Exigibilitatea.................................................. 48
3.3.4. Capacitatea de plată................................ 48
3.3.5. Alte rate ale echilibrului financiar................. 48

CAPITOLUL 4
CONCLUZII............................. 50

ANEXE........................................................... 52

BIBLIOGRAFIE.............................................. 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu