Aspecte clinice şi evolutive în sepsisul neonatal

Cuprins
Pag.
Motivaţia alegerii temei 4
A. Parte teoretică 5
Introducere: Terminologia şi clasificarea sepsisului neonatal 8
Cap. 1: Statusul imunologic al fătului şi nou-născutului 8
- Imunitatea celulară 9
- Imunitatea umorală 12
Cap. 2: Factorii care condiţionează sepsisul neonatal 13
- Factori de risc 13
- Factori de risc materni 13
- Factori ce ţin de nou-născut 14
- Factori determinanţi (etiologici) 15
Cap. 3: Patogenie 20
- Modalităţi de transmitere a infecţiei 21
- Diseminarea septicemică 22
- Anomalii imunologice în sepsis 24
Cap. 4: Tabloul clinic 29
- Sepsisul cu debut precoce 30
- Sepsisul cu debut tardiv 31
- Forme clinice localizate 33
Cap. 5: Investigaţiile în sepsis 37
Cap. 6: Diagnosticul pozitiv şi diferenţial 44
Cap. 7: Tratamentul sepsisului neonatal 47
- Tratamentul profilactic 48
- Tratamentul curativ 48
- Măsuri igieno-dietetice 48
- Susţinerea funcţiilor vitale 50
- Tratamentul etiologic 51
- Tratamentul formelor localizate 54
- Tratamentul patogenic 56
- Posibile opţiuni terapeutice 56
- Conduita în faţa suspiciunii de sepsis 66
Cap. 8: Evoluţie şi prognostic 68
Cap. 9: Complicaţiile sepsisului neonatal 70
- Sindromul de coagulare intravasculară diseminată 70
- Şocul septic 74
- Disfuncţia organică multiplă 86
- Complicaţii iatrogene 90

B. Cercetare personală 94
1. Material şi metode 95
- Obiectivul studiului 95
- Populaţia studiată 95
- Criteriile de includere 95
- Variabilele studiate 96
- Analiză statistică 100
2. Rezultate 101
A. Caractere generale ale lotului studiat 101
B. Antecedente. Factori de risc 107
C. Agentul etiologic 108
D. Aspecte clinice 111
E. Investigaţii 114
F. Tratament 118
G. Evoluţie. Complicaţii 123
3. Discuţii 130
4. Concluzii 134
Bibliografie 136

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu