Consideraţii teoretice şi practice legate de obligaţia de întreţinere în sistemul Codului Familiei şi în cel al viitorului Cod Civil şi propuneri de î

Cuprins


Capitolul I- Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere

1.1. Generalităţi……………………………………………………………………… 3
1.2. Caracterele obligaţiei de întreţinere……………………………………………... 4
1.3. Persoanele care îşi datorează întreţinere şi prioritatea acestora în a
obţine întreţinere unele faţă de altele. Obiectul obligaţiei de întreţinere………… 8
1.4. Condiţiile cerute pentru acordarea întreţinerii………………………………….. 11
1.5. Începutul, cursul şi stingerea obligaţiei de întreţinere…………………………...15

Capitolul II- Acţiunea civilă în stabilirea, majorarea sau sistarea pensiei de întreţinere

2.1. Instanţa competentă şi compunerea instanţei ce judecă acţiunea privind pensia
de întreţinere în primă instanţă………………………………………………… 20
2.2. Căile de atac împotriva hotărârii de fond şi termenele pentru promovarea
acestora………………………………………………………………………. . 21
2.3. Cererea de chemare în judecată……………………………………………….. 21
2.4. Hotărârea şi executarea ei …………………………………………………….. 22

Capitolul III- Urmărirea sumelor cuvenite cu titlu de obligaţie de întreţinere

3.1 Justificarea impunerii diferenţiate a sumelor cu titlu de obligaţie de întreţinere
faţă de alte venituri…………………………………………………………… .. 27
3.2. Cota până la care se poate impune asupra sumelor datorate cu titlu de
întreţinere …………………………………………………………………… ….27
3.3. Acte în temeiul cărora se poate face impunerea asupra sumelor reprezentând
o obligaţie de întreţinere………………………………………………………….29

Capitolul IV- Pensia de urmaş- obligaţie de întreţinere plătită de un terţ asigurator

4.1. Noţiune şi reglementare legală……………………………………………………30
4.2. Persoanele îndreptăţite la pensie de urmaş……………………………………….30
4.3. Condiţiile în care se acordă pensia de urmaş……………………………………..30
4.4. Asemănări si diferenţe între pensia de urmaş si pensia de întreţinere……………32
4.5. Problematica cumulării pensiei de urmaş cu alte venituri. Suspendarea şi
încetarea pensiei de urmaş……………………………………………………….33
4.6. Cuantumul pensiei de urmaş şi obligaţiile celui îndreptăţit la întreţinere………..34

Capitolul V- Obligaţia de întreţinere în sistemul noului Cod Civil

5.1. Elemente de noutate în abordarea obligaţiei de întreţinere……………………….35
5.2. Aspecte criticabile în ceea ce priveşte noua reglementare a obligaţiei de
întreţinere…………………………………………………………………… … 35

Capitolul VI – Practica judecătorească

6.1. Hotărâri judecătoreşti date în ceea ce priveşte pensia de întreţinere……………..37
6.2. Hotărâri judecătoreşti date în ceea ce priveşte pensia de urmaş………………….49

Bibliografie ……………………………………………………………………………..56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu