STUDIU GEOGRAFIC COMPLEX AL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI

CUPRINS


Capitolul I: CONSIDERAŢII GENERALE
1.1. Originea cuvântului Piteşti
1.2. Poziţia şi localizarea geografică a oraşului Piteşti
1.3. Istoricul cercetărilor geografice

Capitolul II: CADRUL NATURAL ÎN ORAŞUL PITEŞTI
2.1. Constituţia geologică
2.2. Relieful zonei şi influenţa sa asupra calităţii mediului
2.3. Particularităţi climatice şi rolul lor în asigurarea calităţii mediului
2.3.1. Temperatura aerului în oraşul Piteşti
2.3.2. Precipitaţiile atmosferice în oraşul Piteşti
2.3.3. Circulaţia maselor de aer în oraşul Piteşti
2.4. Reţeaua hidrografică a oraşului Piteşti şi influenţa ei asupra mediului
2.5. Vegetaţia, fauna şi solurile şi implicaţiile asupra calităţii mediului
2.6. Factorii fizico geografici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării

Capitolul III: CONSIDERAŢII DE GEOGRAFIE ISTORICĂ
3.0. Vatră de istorie şi civilizaţie
3.1. Epoca străveche şi veche
3.2. Epoca medie
3.3. Epoca modernă
3.4. Epoca contemporană

Capitolul IV: POPULAŢIA ORAŞULUI PITEŞTI
4.1. Potenţialul economic şi de habitat al cadrului natural din oraşul Piteşti
4.2. Evoluţia numerică a populaţiei în oraşul Piteşti
4.3. Răspândirea geografică a populaţiei în oraşul Piteşti(densitatea)
4.4. Mişcarea naturală a populaţiei în oraşul Piteşti
4.5. Mişcarea migratorie a populaţiei în oraşul Piteşti
4.6. Structura populaţiei în oraşul Piteşti
4.6.1. Structura populaţiei pe sexe în oraşul Piteşti
4.6.2. Structura populaţiei pe grupe de vârstă în oraşul Piteşti
4.6.3. Structura populaţiei pe medii
4.6.4. Structura populaţiei pe naţionalităţi şi religii
4.6.5. Structura populaţiei pe ramuri ale economiei naţionale

Capitolul V: FIZIONOMIA AŞEZĂRILOR
5.1. Structura administrativ teritorială medievală a oraşului Piteşti
5.2. Forma şi vatra oraşului Piteşti în prezent
5.3. Vechimea construcţiilor intravilan
5.4. Comunele suburbane

Capitolul VI: FUNCŢIILE ORAŞULUI PITEŞTI
6.1. Consideraţii generale
6.2. Funcţia industrială a oraşului Piteşti
6.3. Funcţia de transport a oraşului Piteşti
6.4. Funcţia comercială a oraşului Piteşti
6.5. Funcţia administrativă a oraşului Piteşti
6.6. Funcţia culturală a oraşului Piteşti
6.7. Funcţia turistică a oraşului Piteşti
6.8. Factorii socio-economici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării

Capitolul VII: PROBLEME EDILITAR-GOSPODĂREŞTI
7.1. Funcţionarea ecosistemului urban Piteşti
7.2. Rolul activităţilor de gospodărire, salubrizare urbană în protecţia oraşului Piteşti
7.3. Evoluţia edilitară a oraşului Piteşti
7.4. Alimentarea cu apă a oraşului Piteşti
7.5. Alimentarea cu energie electrică a oraşului Piteşti
7.6. Alimentarea cu gaze, apă caldă şi căldură a oraşului Piteşti
7.7. Canalizare şi salubritate în oraşul Piteşti
7.8. Spaţiile verzi şi de agrement în oraşul Piteşti
7.9. Transportul urban de călători în oraşul Piteşti

Capitolul VIII: CALITATEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN ORAŞUL
PITEŞTI
8.1. Emisari şi emisii în oraşul Piteşti
8.1.1. Gazele reziduale şi impurităţile sub formă de particule
8.1.2. Apele uzate orăşeneşti
8.1.3. Reziduri solide urbane şi rurale
8.2. Domeniile şi manifestările poluării în oraşul Piteşti
8.2.1. Poluarea aerului în oraşul Piteşti
8.2.2. Poluarea precipitaţiilor în oraşul Piteşti
8.2.3. Poluarea sonoră în oraşul Piteşti
8.2.4. Poluarea apelor în oraşul Piteşti
8.2.5. Poluarea solurilor în oraşul Piteşti
8.2.6. Starea factorilor de mediu în perspectiva dezvoltării oraşului Piteşti din etapa 2000-2004
8.2.7. Implicaţiile dezvoltării oraşului Piteşti asupra calităţii mediului
8.3. Efectele poluării mediului în oraşul Piteşti
8.3.1. Aspecte generale
8.3.2. Mediul aerian
8.3.3. Mediul hidrologic
8.3.4. Mediul edafic
8.3.5. Efectele poluării asupra plantelor şi animalelor
8.3.5.1. Efectele poluării asupra florei spontane din oraşul Piteşti
8.3.5.2. Efectele poluării din ecosistemele forestiere
8.3.5.3. Efectele poluării asupra animalelor
8.3.6. Aspecte privind efectele poluării asupra omului şi a locuinţelor din oraşul Piteşti
8.4. Educaţia ecologică şi sănătatea populaţiei în oraşul Piteşti
8.5. Aspecte legale ale răspunderii pentru daunele aduse mediului în oraşul Piteşti
8.6. Strategia de protecţia mediului la nivelul oraşului Piteşti

Capitolul IX: ASPECTE METODICO-DIDACTICE

PAG.210

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu