DELINCVENŢA JUVENILĂ

CUPRINS

ARGUMENT
CAPITOLUL I
Determinante generale şi specifice ale devianţei penale adolescentine
1.1 Semnificaţiile moralităţii adolescentine pentru fenomenele de
predelincvenţă şi delincvenţă juvenilă
1.2 Noţiunea de delincvenţă juvenilă şi ambiguitatea
criteriilor ei de definire
CAPITOLUL II
Teorii şi modele explicative în domeniul delincvenţei juvenile
2.1 Concepţii şi teorii fundamentale în evaluarea cauzelor
delincvenţei juvenile
a. Teoria „rezistenţei” la frustrare
b. Teoria „asocierilor diferenţiale”
c. Teoria „dezorganizării sociale”
d. Teoria „subculturilor delincvente” şi teoria „grupurilor de la marginea străzii”
e. Teoria „etichetării sociale”
CAPITOLUL III
Instituţiile care privesc fenomenul delincvenţei juvenile
CAPITOLUL IV
Măsuri juridice care privesc fenomenul delincvenţei juvenile
CAPITOLUL V
Referiri la lucrătorii sociali în domeniul delincvenţei juvenile

CAPITOLUL VI
Metode şi tehnici de cercetare a tendinţelor de devianţă penală a adolescenţilor
6.1 Specificul metodologiei utilizate în evaluarea cantitativă şi calitativă a fenomenului de delincvenţă juvenilă
6.2 Identificarea şi măsurarea factorilor criminogeni ai delincvenţei juvenile cu ajutorul analizei de dependenţă şi al analizei factoriale
6.3 Investigarea minorilor predelincvenţi şi delincvenţi
CAPITOLUL VII
Rezultatele oferite de ancheta socială
7.1 Structura anchetei sociale
7.2 Câteva studii de caz privind etiologia comportamentului delincvent juvenil
Studiul de caz I
Studiul de caz II
Studiul de caz III
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu