PIATA BANCARĂ,ROL,SCOP ŞI MOD DE ORGANIZARE

CUPRINS

CUPRINS ………………………………………………………………………………………..... 1
INTRODUCERE ………………………………………………………………………………... 2

CAPITOLUL I
PIATA BANCARĂ
1.1 Piaţă bancară, segment bancar, sector de piaţă ………………………………………... 4
1.2 Sistem bancar ………………………………………………………………………….. 4
1.2.1 Scurt istoric şi evoluţie ………………………………………………………………... 4
1.2.1.1 Definirea sistemului bancar …………………………………………………………… 4
1.3 Sectorizarea bancară …………………………………………………………………... 5
1.4 Sisteme informatice bancare …………………………………………………………... 6
1.4.1 Sistemul bancar românesc …………………………………………………………….. 6
1.4.2 Sistemul de plăţi şi decontări ………………………………………………………….. 7
1.4.3 Decontarea interbancară ………………………………………………………………. 7
1.4.4 Decontarea interbancară ………………………………………………………………. 8
1.4.5 Tipuri de card-uri ……………………………………………………………………… 8
1.4.6 Servicii bancare la domiciliu (home banking) ………………………………………… 9
1.5 Oferta de piaţă a băncilor – Produse şi servicii bancare ………………………………. 9
1.5.1 Conceptul privind produsele bancare …………………………………………………. 11
1.5.2 Concurenţa în cadrul sistemului bancar ……………………………………………….. 11
1.5.3 Particularităţile imaginii serviciilor bancare …………………………………………... 13
1.5.4 Cererea de produse bancare şi segmentarea clientelei ………………………………… 14
1.6 Tipuri de clienţi şi servicii bancare
Avantajele obţinute ca urmare a utilizării sistemului bancar de către clienţi ………….
15
1.6.1 Segmentul clientelei …………………………………………………………………… 16

CAPITOLUL II
CARDUL – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ
2.1 Avantajele utilizării cardurilor ………………………………………………………… 17
2.2 Tipologie ………………………………………………………………………………. 18
2.2.1 Clasificarea cardurilor în raport cu modul de stocare a caracteristicilor de securizare .. 18
2.3 Tipuri de operaţiuni cu carduri utilizate la Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Societe Generale ………………………………………………………………
19
2.3.1 Tipuri de carduri utilizate de B.R.D. – G.S.G. ………………………………………... 19
2.3.1.1 B.R.D. Maestro ………………………………………………………………………... 20
2.3.1.2 B.R.D. Visa Electron ………………………………………………………………….. 20
2.3.1.3 B.R.D. Visa Classic – lei ……………………………………………………………… 21
2.3.1.3 B.R.D. Visa Classic – USD …………………………………………………………… 21
2.3.1.4 B.R.D. Visa Business – lei …………………………………………………………….. 21
2.3.1.5 B.R.D. Visa Business – USD ………………………………………………………….. 22
2.4 Condiţiile de emitere a unui card ……………………………………………………… 22
2.4.1 Organizarea activităţii şi tehnica de lucru în acest domeniu ………………………….. 23
2.5 Decontarea tranzacţiilor ……………………………………………………………….. 27
2.5.1 Eliberarea de numerar la ghişeul băncii ……………………………………………….. 29
2.5.2 Distribuirea card-urilor noi (în locul celor expirate) ………………………………….. 30
2.5.3 Alte aspecte referitoare la activitatea cu card-uri ……………………………………... 30
B.R.D. Visa Classic în lei card – Circuitul de emitere şi acceptate (studiu de caz) 35

CAPITOLUL III
CREATIVITATE – ORIGINALITATE
3.1 Posibilităţi de imbunătăţire a sistemului bancar ………………………………………. 41

CONCLUZII FINALE ………………………………………………………………………….…
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………….. 48
51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu