REGIMUL JURIDIC AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Capitolul I: Noţiuni introductive
I.1. Introducerea în problematica societăţilor
comerciale.
I.1.1. Funcţia economică a societăţii comerciale.
I.1.2. Scurt istoric.
I.1.3. Reglementarea juridică a societăţilor
comerciale în România.
I.2. Noţiune, definiţie şi caracteristicile societăţii cu
răspundere limitată.
I.2.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat.
I.2.2. Precizări prealabile.
I.2.3. Definiţia şi specificul societăţii cu
răspundere limitată.
I.2.4. Utilitatea societăţii cu răspundere limitată.

Capitolul II: Constituirea societăţii cu răspundere limitată.
introducere
II.1. Actele constitutive ale societăţii cu răspundere
limitată.
II.1.1. Noţiuni generale.
II.1.2. Contractul de societate.
A. Consideraţii generale.
B. Condiţiile de fond ale contractului de societate.
C. Condiţiile de formă ale contractului de societate.
D. Cuprinsul contractului de societate.
II.1.3. Statutul societăţii
II.2. Formalităţile necesare constituirii societăţii cu
răspundere limitată.
II.2.1. Noţiuni generale.
II.2.2. Întocmirea actelor constitutive.
A. Redactarea înscrisurilor actelor constitu-tive.
B. Autentificarea înscrisurilor actelor consti-tutive.
C. Unele consecinţe ale întocmirii actelor constitutive asupra viitoarei societăţi comerciale.
II.2.3. Înmatricularea societăţii cu răspundere
limitată.
A. Cererea de înmatriculare.
B. Termenul de înmatriculare.
C. Controlul legalităţii înmatriculării societăţii.
D. Încheierea de înmatriculare.
II.2.4. Înmatricularea, publicarea şi înscrierea
fiscală a societăţii.

Capitolul III: Personalitatea juridică a societăţii comerciale
cu răspundere limitată.
III.1. Caracteristici ale personalităţii juridice.
III.1.1. Caracterizare generală.
III.2. Atribute de identificare a societăţii.
III.2.1. Firma societăţii.
III.2.2. Sediul societăţii.
III.2.3. Naţionalitatea societăţii.
III.3. Capacitatea juridică a societăţii.
III.3.1. Capacitatea de folosinţă.
III.3.2. Capacitatea de exerciţiu.
III.4. Voinţa societăţii comerciale.
III.4.1. Rolul asociaţilor în formarea voinţei
sociale.
III.4.2. Formarea voinţei sociale în societatea cu
răspundere limitată.
III.5. Patrimoniul societăţii comerciale.
III.5.1. Caracterul autonom al patrimoniului
societăţii.
III.5.2. Consecinţele autonomiei patrimoniului.

Capitolul IV: Funcţionarea societăţii comerciale cu
răspundere limitată.
IV.1. Funcţionarea adunării generale.
IV.1.1. Consideraţii generale.
IV.1.2. Adunarea generală
A. Rolul adunării generale.
B. Adunarea ordinară.
C. Adunarea extraordinară.
IV.1.3. Convocarea adunării generale
A. Iniţiativa convocării.
B. Conţinutul convocării.
C. Comunicarea convocării.
IV.1.4. Şedinţa adunării generale
A. Condiţii de participare şi desfăşurare a şedinţei.
B. Dreptul de vot şi exercitarea lui.
IV.1.5. Hotărârile adunării generale.
IV.2. Administratorii societăţii.
IV.2.1. Precizări prealabile.
IV.2.2. Reguli generale privind administratorii
societăţii.
A. Condiţii cerute pentru numirea
administratorilor.
B. Desemnarea administratorilor.
C. Durata funcţiei de administrator.
D. Publicarea numirii administratorilor.
E. Obligaţiile administratorilor.
F. Puterile administratorilor.
G. Încetarea funcţiei de administrator.
H. Modul de lucru în cazul pluralităţii de administrator.
IV.2.3. Răspunderea administratorilor.
A. Răspunderea civilă a administratorilor.
B. Răspunderea penală a administratorilor.
IV.3. Funcţia de control a gestiunii.
IV.3.1. Cenzorii societăţii.
IV.3.2. Controlul gestiunii de către asociaţi.
IV.4. Bilanţul contabil, beneficiile şi dividendele.
Fondul de rezervă.
IV.4.1. Bilanţul contabil.
IV.4.2. Beneficiile şi dividendele.
IV.4.3. Fondul de rezervă.
IV.4.4. Interdicţia emiterii unor titluri de valoare
negociabile.

Capitolul V: Dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale cu
răspundere limitată.
V.1. Dizolvarea societăţii comerciale cu răspundere limitată.
V.1.1. Cauze generale de dizolvare.
V.1.2. Cauze speciale de dizolvare.
V.1.3. Procedura de dizolvare voluntară.
V.1.4. Procedura de dizolvare judiciară.
V.1.5. Efectele hotărârii voluntare sau judiciare de
dizolvare.
V.2. Lichidarea societăţii comerciale cu răspundere limitată.
V.2.1. Noţiunea şi principiile generale ale lichidării.
V.2.2. Modificări produse de trecerea la faza de
lichidare.
V.2.3. Numirea şi puterile lichidatorilor.
V.2.4. Lichidarea activului şi pasivului societăţii.
V.2.5. Drepturile asociaţilor cuvenite din lichidarea
societăţii cu răspundere limitată.
V.2.6. Închiderea lichidării societăţii cu răspundere
limitată.

Concluzii
BibliografiePag. 106

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu