Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relaţiilor cu furnizorii şi a mărfurilor

CUPRINS

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL 4
1.1. DEFINIRE, FUNCŢII 4
1.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC 5
1.2.1. LOCUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC 5
1.2.2. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMAŢIONAL ECONOMIC ŞI CARACTERISTICILE ACESTUIA 6
1.2.3.STRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC 7
1.3.SISTEMUL INFORMATIC - COMPONENTĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 8
1.6.INFORMAŢIA-ELEMENT DE BAZĂ AL SISTEMULUI INFORMATIC 11
1.6.1.DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA INFORMAŢIEI 11
1.6.2.SURSELE INFORMAŢIILOR ECONOMICE 13
2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR COMERCIALE 17
2.1. CONTABILITATEA STOCURILOR 17
2.1.1. NOŢIUNI ŞI DELIMITĂRI PRIVIND STOCURILE 17
2.1.2.OBIECTIVELE ŞI FACTORII CONTABILITĂŢII STOCURILOR 18
2.1.3. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR 19
2.1.4.METODE DE EVALUARE A STOCURILOR 20
2.1.5. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE 21
2.1.6. PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND STOCURILE 21
2.2. CUMPĂRĂRILE ŞI VÂNZĂRILE 22
2.2.1. EVALUAREA DATORIILOR COMERCIALE 22
2.2.2. METODE DE STABILIRE A PREŢULUI DE VÂNZARE 23
2.2.4. EVIDENŢA OPERATIVĂ 23
2.2.5. PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND DATORIILE COMERCIALE 24
3. SISTEMUL INFORMATIC DE EVIDENTA A RELATIILOR CU FURNIZORII SI A MARFURILOR GEFIM 25
3.1. SURSE INFORMATIONALE. DOCUMENTE 25
3.2. PROIECTAREA BAZEI DE DATE 32
3.2.1. PREZENTAREA ENTITĂŢILOR 32
3.2.2. RELAŢIILE DINTRE ENTITĂŢILE BAZEI DE DATE 43
3.3. INTERFAŢA CU UTILIZATORUL 45
3.3.1. MACHETELE DE INTRARE 45
3.3.2. RAPOARTE 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu