Piaţa Muncii În România Instituţii, Politici, Evoluţii

CUPRINS:

INTRODUCERE…………………………………………………….pag.3

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI CONCEPTUALE
1.1.Noţiuni şi mecanisme generale………………….………………pag.4
1.2 Resursele de muncă………………………………………….
1.2.1.Volumul resurselor de muncă……………………………..pag.5
1.2.2.Indicatori specifici………………..……………………….pag.7
1.2.3.Gradul de neocupare a resurselor de muncă………………pag.13
1.2.4. Eficienţa utlilizării resurselor de muncă………………….pag.15
1.3. Instituţiile pieţei muncii………………………………………..pag.15

CAPITOLUL 2 POLITICI PE PIAŢA MUNCII

2.1. Politici de ocupare………………………………………………pag.17
2.2. Politici de piaţa muncii………………………………………….pag.18
2.3. Măsuri active pentru piaţa muncii………………………………pag.19
2.4. Măsuri pasive pe piaţa muncii ………………………………….pag.21
2.5. Funcţiile serviciului public de ocupare………………………….pag.22

CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PIEŢEI MUNCII

3.1. Evoluţia sistemului de protecţie socială în România……………pag.27
3.2. Măsuri active pentru piaţa muncii aplicate în România…………pag.33
3.3. Evoluţia principalilor indicatori sociali…………………………pag.35
3.4. Implicarea societăţii civile în managementul pieţei muncii
3.4.1.Programul PAEM………………………………………pag.42
3.4.2.Centrul de Asistenţă Rurală…………………………….pag.44

CAPITOLUL 4 PROGRAME NAŢIONALE PENTRU
COMBATEREA ŞOMAJULUI
4.1.Programul naţional pentru ocuparea forţei de muncă……………pag.45
pe anul 2002
4.2. Macroproiect de dezvoltare resurse umane tineret 2002………..pag.47
4.3. Bursa de muncă pentru tineret ……………………………….....pag.50

CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………....pag.52

ANEXA 1 Legea 76/2002 – EXTRAS …………………………….. pag.55

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………. pag.60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu