CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE LA S.C. “IOR”-S.A. PRIN ADOPTAREA ªI APLICAREA UNEI STRATEGII DE RESTRUCTURARE

CUPRINS


CAPITOLUL I
1.Importanþa ºi necesitatea adoptãrii unei strategii de restructurare pentru creºterea eficienþei economice a întreprinderii

CAPITOLUL II
2.1.Definirea conceptului ºi cuprinsul unei strategii de restructurare a unei întreprinderi
2.2.Etapele avute în vedere în elaborarea unei strategii de restructurare
2.2.1.Definirea obiectivelor
2.2.2.Cercetarea soluþiilor
2.2.2.1.Elaborarea studiului de fezabilitate
2.2.2.2.Studiul financiar de fundamentare a strategiei de restructurare
2.2.3.Selectarea variantei strategiei de restructurare ºi d modernizare
2.2.4.Lansarea ºi punerea în aplicare a strategiei de restructurare
2.2.5.Definirea scenariului de punere în aplicare a strategiei de restructurare ºi de urmãrire a realizãrii
2.3.Tipologia strategiilor de firmã

CAPITOLUL III
3.Prezentarea generalã a societãþii comerciale >IOR> S.A.
3.1.Scurt istoric
3.2.Obiectul de activitate
3.3.Principii de organizare
3.4.Nomenclatorul partenerilor societãþii
3.4.1.Furnizorii de materii prime ºi materiale utilizate pentru desfãºurarea activitãþii
3.4.2.Clienþii
3.4.3.Bãncile
3.5.Nomenclatorul produselor ºi serviciilor
3.6.Nomenclatorul materiilor prime ºi materialelor
3.7.Principalii concurenþi ai societãþii la fiecare din principalele produse
3.8.Elementele specifice procesului tehnologic
3.9.Etapele principale ale procesului de producþie
3.10.Sistemul de management al S.C.”IOR”-S.A.
3.10.1.Subsistemul metodologi
3.10.2.Subsistemul decizional
3.10.3.Subsistemul informaþional
3.10.4.Sistemul organizatoric

CAPITOLUL IV
4.Analiza diagnostic a S.C. “IOR”-S.A. în vederea adoptãrii unei strategii de restructurare.
4.1.Caracterizarea activitãþii economice a S.C. “IOR”-S.A.
4.2.Diagnoza performanþelor întreprinderii
4.3.Analiza mediului înconjurãtor de competiþie
4.4.Reprezentarea puncte forte ºi puncte slabe ale întreprinderii
4.4.1.Evidenþierea cauzalã a principalelor disfuncþionalitãþi
4.4.2.Reliefarea cauzalã a principalelor puncte forte

CAPITOLUL V
5.1.Propuneri privind strategia de restructurare la S.C. “IOR”-S.A.
5.2.Mãsuri de restructurare la S.C. “IOR”-S.A.
5.3.Efectele economice ce se pot obþine în urma aplicãrii mãsurilor de restructurare

CAPITOLUL VI
Eficienþa economicã a aplicãrii strategiei adoptate
6.1.Influenþa aplicãrii strategiei de restructurare asupra indicatorilor economici ai întreprinderii
6.2.Sinteza mãsurilor de restructurare ºi influenþa asupra indicatorilor economici ai societãþii comerciale “IOR”-S.A.

CAPITOLUL VII
Concluzii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu