CONTABILITATEA CAPITALURILOR

CUPRINS
Memoriu explicativ………………………………………………pag 4
I. Continutul si structura capitalurilor………………………………pag 5
II. Organizarea contabilitatii capitalurilor…………………………...pag 7
II. 1. Obiectivele si factorii de organizare a contabilitatii capitalurilor………………………………………………..pag 7
II . 2. Organizarea sistemului de documente si a evidentei operative a capitalurilor……………………………...……pag 9
II. 3. Evaluarea curenta a capitalurilor.
II. 4. Sistemul de conturi utilizat in organizarea contabilitatii capitalurilor……………………………………...……….pag 14
III. Contabilitatea operatiilor privind capitalurile proprii……...…...pag 15
III. 1. Contabilitatea capitalului social…………………...pag 15
III. 2. Contabilitatea primelor legate de capital………….pag 26
III. 3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare…………..pag 27
III. 4. Contabilitatea rezervelor…………………………..pag 29
III. 5. Contabilitatea rezultatelor………………………....pag 30
IV. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli……….pag 32
IV. 1. Contabilitatea provizioanelor pentru litigii………..pag 33
IV. 2. Contabilitatea provizioanelor pentru garantii acordate clientilor………………………………………………….pag 33
IV. 3. Contabilitatea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea……………………………………………..…….pag 34
IV.4 Contabilitatea provizioanelor pentru restructurare……………………………………………...pag 35
IV. 5. Contabilitatea altor provizioane pentru riscuri si cheltuieli……………………………………………..…..pag 35
V. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate………..…pag 36
V. 1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni……………………………………………..…pag 36
V. 2. Contabilitatea creditelor pe termen lung…………..pag 39
V. 3. Contabilitatea altor imprumuturii si datorii asimilate………………………………………………….pag 40
V. 4. Contbilitatea contractelor de leasing financiar conform normelor contabile din Romania…………………………pag 41

VI. Studiu de caz…………………………………………………...pag 46
VII. Bibliografie……………………………………………………..pag 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu