STRATEGII DE MARKETING ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ (2010)

 Introducere………………
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul strategiilor de marketing utilizate  în asigurările de viaţă                                
 CAPITOLUL 1  Serviciile de asigurări ……
1.1. Condiţiile apariţiei serviciilor de asigurare şi necesitatea practicării acestora .....
1.2. Conceptul de asigurare ..…
1.3. Evoluţia asigurărilor în ţara noastră ..……
1.4. Cadrul legislativ în domeniul asigurărilor ...…
 CAPITOLUL 2 Asigurările de viaţă în România ……
2.1. Piaţa companiei de asigurări ..……
2.2. Tipuri de asigurări de viaţă oferite de companiile de asigurări de viaţă din România ..….
2.3. Evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă în perioada 2004 – 2009 ….
2.4. Efectele crizei economice şi financiare asupra companiilor de asigurări de viaţă din România ……
CAPITOLUL 3 Comportamentul consumatorului de asigurări de viaţă 
3.1. Segmentarea pieţei asigurărilor ...
3.2. Factorii care influenţează comportamentul consumatorului de asigurări de viaţă .…
3.3. Particularităţi privind procesul de cumpărare a asigurărilor de viaţă .………………
3.4. Principalele informaţii necesare studierii comportamentului consumatorului  de asigurări …
3.5. Studiu de caz: Relaţia client consultant de asigurare
CAPITOLUL  4 Cercetarea comportamentului de cumpărare a unei asigurări de viaţă …..
4.1. Cercetare calitativă privind comportamentul de achiziţionare a unei asigurări de viaţă. Focus
group cu tema “Opinii şi comportamente ale braşovenilor cu privire la achiziţionarea unei asigurări de
viaţă” …
4.1.1. Metodologia cercetării calitative ..……
4.1.2. Aplicarea ghidului de interviu …...
4.1.3. Analiza şi interpretarea datelor obţinute ..……
4.1.4. Limitele cercetării calitative ...
4.1.5. Concluzii şi propuneri ...… .
4.2. Cercetare cantitativă de marketing cu tema  “Atitudini ,opinii şi comportamente ale clienţilor
ING cu privire la serviciile de asigurare de viaţă” ..…
4.2.1. Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare, ipotezele şi obiectivele cercetării …
4.2.2. Consideraţii privind elaborarea chestionarului …....
4.2.3. Consideraţii metodologice privind eşantionarea ……
4.2.4. Analiza şi interpretarea datelor primare ……
4.2.5. Limitele cercetării cantitative ………
4.2.6. Concluzii rezultate în urma cercetării cantitative efectuate ………                        
CAPITOLUL 5 Strategia de marketing   instrument managerial de bază al organizaţiei .
5.1. Noţiuni teoretice privind conceptul de strategie …..…
5.2. Tipologia strategiilor de marketing utilizate în cadrul mediului competitive ..…
CAPITOLUL 6 Strategii de marketing utilizate în domeniul asigurărilor de viaţă …
6.1. Strategiile de piaţă în contextul unei pieţe globale a asigurărilor ……
6.2. Strategii de piaţă în asigurări conform matricei Ansoff ...………
6.3. Strategii de piaţă în asigurări conform modelului lui Porter ………
6.4. Variante ale strategiei de piaţă în funcţie de structura pieţei ..……
6.5. Strategii specifice mixului de marketing în domeniul asigurărilor de viaţă …..
 CAPITOLUL 7 Planificare strategică de marketing în cadrul companiilor de asigurări de viaţă …
 7.1. Contextul strategic ' Necesitatea abordării strategice de marketing a serviciilor de asigurări de viaţă
7.1.1. Definirea misiunii şi a obiectivelor de marketing în cadrul companiilor de asigurări de viaţă       
7.1.2. Analiza mediului companiei de asigurări de viaţă …..
7.1.3. Elaborarea strategiilor de marketing …..
7.1.4. Stabilirea bugetului de marketing ..………
 7.1.5. Elaborarea programului de marketing ………
7.1.6. Metode de planificare strategic ……
7.2. Studiu de caz – Planul de măsuri rezultat  în urma concluziilor cercetăriilor de marketing
realizate în cadrul companiei de asigurări de viaţă ING …
Contribuţii personale …
Concluzii finale ….
Bibliografie …

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu