FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN TURISMUL MONTAN ROMÂNESC (2010)

Introducere....... 13 
CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI ALE TURISMULUI MONTAN.................15
1.1. Forme ale turismului montan............  15
1.2. Caracteristici ale ofertei turismului montan pe plan internaţional……16
1.3. Stadiul actual al dezvoltării turismului montan pe plan european…… 18
CAPITOLUL 2 PIAŢA TURISMULUI MONTAN ÎN ROMÂNIA..... 23 
2.1. Echipamentele turistice .......... 23
2.1.1. Echipamentele de cazare..........  23
2.1.2. Echipamentele de alimentaţie şi dotările pentru agrement..... 25
2.2. Staţiuni turistice de interes naţional şi local cu profil montan din    26
2.3. Circulaţia turistică în zona montană în perioada 1994-2009.......28
CAPITOLUL 3  STRATEGII DE MARKETING PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI MONTAN ROMÂNESC.........30
3.1. Cercetarea calitativă de marketing „Opinii, atitudini şi intenţii ale acţionarilor din staţiunea POIANA BRAŞOV cu privire la dezvoltarea turismului montan din România”.......31
3.1.1. Concluziile cercetării calitative............  31
3.2. Analiza SWOT a turismului montan românesc........... 34
3.3.1. Strategii de produs la nivelul operatorilor turistici din zonele montane...   38
3.3.2. Strategii de personal în turismul montan românesc.........  42
CAPITOLUL 4 COORDONATE DE PLANIFICARE A  ACTIVITĂŢII DE
MARKETING DIN STAŢIUNEA POIANA BRAŞOV............45
4.1. Cercetarea cantitativă de marketing „Opinii, atitudini şi comportamente ale
consumatorilor cu privire la calitatea serviciilor turistice în staţiunea POIANA BRAŞOV”.....  45
4.2.. Concluziile cercetării de marketing ... 45 
CONTRIBUŢII PERSONALE..............  48
CONCLUZII..............................  52
BIBLIOGRAFIE....................................... 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu