Modele de comportament ale consumatorilor de servicii turistice (2010)

Introducere...................................................................................................................................
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul modelelor de comportament al consumatorilor.
Cap.1. Natura produsului turistic – o perspectivă de marketing..............
Cap. 2. Conţinutul cererii şi consumului turistic. Segmentarea pieţei turistice......
Cap. 3. Analiza evoluţiei cererii şi consumului de servicii turistice ale consumatorilor din România......
Cap. 4. Aspecte conceptuale care definesc comportamentul consumatorului de servicii turistice............
Cap. 5. Cercetări de marketing utilizate pentru determinarea unor modele de comportament al turiştilor braşoveni.......
Cap. 6. Modele de comportament al consumatorilor braşoveni de produse şi servicii turistice................
Contribuţii personale şi propuneri..
Concluzii finale..................................
Bibliografie.........................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu