Neglijarea şi abuzul asupra copilului


CAPITOLUL I   
Neglijarea copilului- consideraţii generale 
I. 1. Definirea neglijării copilului
I. 2. Categorii şi tipuri de neglijare
I. 3. Cauzele neglijării copilului
I. 4. Consecinţele neglijării asupra dezvoltării copilului

CAPITOLUL II
Familia şi neglijarea copilului
II. 1. Familia- mediu adecvat dezvoltării copilului
II. 2. Violenţa intrafamilială  şi neglijarea copilului
II. 3. Familia între cauză a negllijării şi resursă a prevenirii ei

CAPITOLUL III
Abuzul asupra copilului – consideraţii generale
III. 1. Definiţii şi forme ale abuzului asupra copilului
III. 2. Factori determinanţi ai abuzului
III. 3. Teorii explicative privind abuzul asupra copilului
III. 4. Copilul- victimă a abuzului

CAPITOLUL IV
Abuzul fizic asupra copilului la nivel familial
IV. 1. Violenţa fizică asupra copilului în mediul intrafamilial
IV. 2. Factori de risc în  apariţia  abuzului
IV. 3. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului
IV. 4. Pedeapsa corporală- metodă de disciplinare a copilului
IV. 5. Consecinţe psiho- sociale ale abuzului fizic asupra copilului 

CAPITOLUL V
Fapte de neglijare şi abuz asupra copilului în mediul rural. Cercetare practică 
V.1. Alegerea temei
V.2. Literatura consultată
V.3. Concepte fundamentale                          
V. 4. Operaţionalizarea conceptelor
V. 5. Populaţia cercetată
V. 6.  Ipotezele cercetării
V. 7. Instrumentele cercetării
V. 7. 1. Studii de caz
V. 8. Concluzii şi propuneri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu