Contribuţii la elaborarea instalaţiei automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial

 INTRODUCERE…………………………... 9
1. STUDIUL INSTALAŢIILOR TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE DE RĂCIRE 
A LAPTELUI ................................................... 14
1.1.  Studiul instalaţiilor tradiţionale de răcire a laptelui ……………......... 14
1.2.   Studiul instalaţiilor ecologice de răcire a laptelui …………………...…. 16
1.2.1. Privire generală asupra instalaţiilor de  frig natural ........………………..…. 17
 1.2.2. Privire generală asupra instalaţiilor frigorifice de evaporare cu vid ........................... 22
 1.2.3. Privire generală asupra instalaţiilor frigorifice termoelectrice ….…………………... 23
 1.3.   Studiul utilajului electric şi sistemelor de dirijare pentru răcirea laptelui ……………..25
1.4.   Scopul şi sarcinile tezei …………….… 27
2.CERCETAREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ECOLOGICE CU CONSUM
REDUS DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU RĂCIREA LAPTELUI.......................  28
2.1. Modelul informativ al procesului de racire a laptelui cu utilizarea frigului  natural …. 28
2.2. Modelele matematice ale instalaţiei frigorifice de evaporare cu vid …...…………….  30
2.3. Modelul matematic al instalaţiilor ecologice cu frig natural şi cu vid la răcirea laptelui … 36 
2.4. Metoda de determinare a parametrilor instalaţiilor frigorifice ecologice pentru 
răcirea laptelui ………………… 41
2.5.Cercetarea regimurilor energetice de funcţionare a instalaţiilor frigorifice 
ecologice pentru răcirea laptelui ………........   44
2.6. Elaborarea instalaţiilor frigorifice ecologice pentru răcirea laptelui  ………………..   49
2.6.1. Acumulator de  frig natural ......................... 49
2.6.2. Traductor pentru controlul formării gheţii în instalaţiile cu frig natural …………..... 51 
2.6.3. Instalaţia pentru păstrarea laptelui ….....  52
2.6.4. Instalaţia frigorifică de evaporare cu vid pentru răcirea laptelui................................. 53
2.6.5. Instalaţia de răcire preliminară a laptelui cu utilizarea apei subterane ……………..  59
2.7. Instalaţia de trigenerare ……………………………………………….………………. 62
2.8. Studiul şi elaborarea schemelor tehnologice fără freon de răcire a laptelui ………...... 64
2.9. Concluzii la capitolul 2.…………………………...…..……......................................... 69
3.CERCETAREA SISTEMULUI ELECTRIFICAT DE RĂCIRE A LAPTELUI CU CONSUM
REDUS DE ENERGIE …..........................  72
3.1. Algoritmul de dirijare a procesului de răcire a laptelui cu utilizarea instalaţiilor 
frigorifice ecologice cu consum redus de energie electrică ...................... 72
3.2. Determinarea parametrilor şi mijloacelor tehnice de control al  procesului  de  răcire  
a laptelui  …….……….  73
3.3. Elaborarea  schemelor  structurale şi funcţionale de automatizare  a procesului 
de răcire a laptelui ...................................  77
3.4. Elaborarea  algoritmului  de  dirijare  a  proceselor de răcire a laptelui .......................  87
3.5. Elaborarea schemelor de principiu de dirijare a utilajului electric al instalaţiilor
frigorifice cu consum redus de energie ...................................   93
3.6. Concluzii la capitolul 3……….......….........  98
4. STUDIUL EXPERIMENTAL ŞI TEHNICO-ECONOMIC AL INSTALAŢIEI ECOLOGICE
CU CONSUM REDUS DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU RĂCIREA LAPTELU....... 99
4.1. Cercetările experimentale ale instalaţiei frigorifice ecologice cu consum redus de
energie electrică pentru răcirea laptelui …………....... 99
4.2. Evaluarea tehnico-economică a eficienţei utilizării instalaţiei frigorifice
ecologice la răcirea laptelui ...…………...... 110
4.3. Contribuţii la elaborarea metodei tehnico-economice a proceselor tehnologice
automatizate cu consum redus de energie la ferme ……...... 115
4.3.1. Modelarea imitativă (matematică) …………………....… 117
4.3.2. Metoda comparativă de apreciere a eficienţei sistemului biotehnic ......................... 119
4.3.3. Schema generală de selectare a variantei procesului tehnologic automatizat
conform criteriului economic ..............................  120
4.3.4. Formarea variantelor alternative …………………….……..…... 124
4.3.5. Alegerea bazei pentru compararea eficienţei variantelor  ...…….…... ….125
4.3.6. Funcţia de valoare a eficienţei sub aspect general ………..…….... .126
4.3.7. Determinarea principalilor factori activi ………………......129
4.3.8. Formarea situaţiei riscului economic ……………….....  130
4.3.9. Calcularea eficienţei şi alegerea variantei optime ………....... 131
4.3.10. Exemplu de apreciere a eficacităţii liniei tehnologice de prelucrare a laptelui
 la ferme, cu luarea în considerare a defecţiunilor utilajului ….......... 133
4.11. Concluzii la capitolul 4……………………….......... 138
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI…….…….... 140
BIBLIOGRAFIE ……………………..… 143

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu