Combinaţii heterometalice ale cromului(III) cu liganzi polifuncţionali (2010)

1 OXALAŢI ŞI POLIAMINOPOLICARBOXILAŢI AI CROMULUI(III) ŞI A UNOR ELEMENTE d
 • 1.1 Combinaţiile coordinative ale acidului nitrilotriacetic şi a derivaţilor lui cu unele elemente d
 • 1.2 Combinaţii mono- şi polinucleare ale Cr(III) cu unii acizi aminopolicarboxilici şi liganzi în calitate de punţi
 • 1.3 Oxalaţi ai cromului(III) în design-ul compuşilor multimetalici
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ŞI CERCETARE
 • 2.1 Sinteza combinaţiilor heterometalice ce conţin blocuri dimerice
 • [Cr2(μ-OH)2(nta)2]2ˉ
 • 2.2 Obţinerea nitrilotriacetaţilor heterometalici ce conţin fragmentul
 • [Cr2(μ-OH)(μ-RCOO)]2ˉ
 • 2.3 Metode utilizate de analiză şi cercetare
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 COMPUŞI COMPLECŞI HETEROMETALICI AI CROMULUI(III) CU UNELE ELEMENTE s ŞI d ÎN BAZĂ DE ACID NITRILOTRIACETIC
 • 3.1 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)2
  • 3.1.1 Nitrilotriacetaţi heterometalici ai Cr(III) cu unele metale din blocul s
  • 3.1.2. Nitrilotriacetaţi heterometalici ai Cr(III) cu unele metale din blocul 3d
 • 3.2 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-RCOO)
  • 3.2.1 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-Ac) cu unele metale s şi Ag(I)
  • 3.2.2 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-RCOO) cu unele metale 3d
 • 3.3 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-Ac) în calitate de materiale dielectrice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu