Impactul politicilor economice asupra datoriei publice (2010)

1. BAZELE TEORETICE ALE DATORIEI PUBLICE
1.1. Noţiuni generale privind datoria publică
1.2. Argumentarea teoretică şi metodologică a datoriei publice
1.3. Structura datoriei publice şi indicatorii de evaluare a proporţiilor ei
2. ANALIZA TEORIILOR ŞI PRACTICILOR INTERNAŢIONALE PRIVIND IMPACTUL POLITICILOR ECONOMICE ASUPRA DATORIEI PUBLICE
2.1. Problema determinării cuantumului real al datoriei de stat
2.2. Factorii creşterii şi consecinţele datoriei publice
2.3. mpactul impozitelor şi a achiziţiilor guvernamentale asupra datoriei publice
3. INTERACŢIUNEA POLITICILOR ECONOMICE ŞI DATORIEI PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Caracteristica politicilor economice în procesul dezvoltării Republicii Moldova la nivel macro la etapa actuală
3.2. Reglementarea legislativă a datoriei publice în Republica Moldova
3.3. Analiza datoriei de stat interne şi externe în Republica Moldova la etapa actuală
3.4. Rolul organizaţiilor financiare internaţionale în desfăşurarea reformelor economice din Republica Moldova
3.5. Analiza econometrică a influenţei factorilor de politici economice în Republica Moldova asupra datoriei publice
4. PROBLEME ŞI SOLUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
4.1. Adaptarea politicii economice externe în condiţiile transformărilor sistemice tranziţionale
4.2. Practica internaţională privind restructurarea datoriei publice externe
4.3. Căile posibile de corelare a politicilor economice cu politica în domeniul datoriei publice în Republica Moldova
4.4. Căile posibile de reducere a datoriei publice privite prin prisma perfecţionării politicii economice în Republica Moldova
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu