Analiza Functional-Patrimoniala a Bilantului Contabil

INTRODUCERE……  6      
Capitolul 1.
BILANŢUL CONTABIL- SURSĂ INFORMAŢIONALĂ FUNDAMENTALĂ ÎN ANALIZA FINANCIARĂ……7      
1.1.    Bilanţul contabil-sinteză a fluxurilor informaţionale financiare
ale întreprinderii    ……7      
1.1.1.    Concepţia statică şi dinamică asupra bilanţului contabil.    ……12      
1.1.2.     Abordări contemporane privind bilanţul contabil.    ……16      
1.2.     Structuri patrimoniale specifice bilanţului contabil    ……20      
1.2.1.     Modelul bilanţului contabil     ……20      
1.2.2.     Contul de profit şi pierdere    ……25      
1.2.3.     Anexa la bilanţ    ……28      
    Capitolul 2.
ANALIZA - FINANCIAR PATRIMONIALĂ A ÎNTREPRINDERII PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL ŞI A CONTULUI
DE PROFIT ŞI PIERDERE……30      
2.1.    Obictivele diagnosticului finaciar al întrepriderii……30      
2.2.    Analiza bilanţului contabil potrivit orientării lichiditate - solvabilitate……31      
2.2.1.    Bilanţul patrimonial; valenţele sale informaţionale, suport al analizei financiare ……32      
2.2.2.    Bilanţul financiar; criterii de abordare 33      
2.2.3.    Analiza indicatorilor potenţialului finaciar; rolul acestora în aprecierea echilibrului financiar-parimonial al întreprinderii    ……35      
2.2.3.1    Analiza situaţiei nete    ……35      
2.2.3.2.    Analiza fondului de rulment    ……35      
2.2.3.3.    Analiza nevoi de fond de rulment    ……37      
2.2.3.4.    Analiza trezorăriei nete    ……37      
2.3.    Analiza bilanţului contabil potrivit concepţiei funcţionale    ……37      
2.3.1.    Concepţia funcţională privind întreprinderea    ……37      
2.3.2. Bilanţul funcţional, rolul acestuia în analiza echilibrului financiar ……38      
2.3.3.    Analiza indicatorilor echilibrului financiar funcţional…….41      
2.3.3.1.    Analiza fondului de rulment funcţional……41      
2.3.3.2.    Analiza nevoi de fond de rulment funcţional    …….42      
2.3.3.3.    Analiza trezorăriei funcţionale    ……43      
2.4.    Analiza performaţelor economico - financiare ale întreprinderii, pe baza contului de profit şi pierdere…43      
2.4.1.     Istrumente de apreciere a performanţelor  economico - financiare ale întreprinderii……44      
2.4.2.     Analiza marjelor de acumulare (soldurilor intermediare de gestiune) ……44      
2.4.3.    Analiza capacităţii de autofinanţare şi a autofinanţării    ……50      
    Capitolul 3.
ANALIZA ECHILIBRULUI DINAMIC AL ÎNTREPRINDERII, PE BAZA TABLOULUI DE FINANŢARE……52      
3.1.    Tabloul de finanţare, instrument de analiză dinamică    ……52      
3.1.1.     Necesitatea şi utilitatea tabloului de finanţare    ……52      
3.1.2.    Tipologia tabloului de finanţare……53      
3.1.2.1.    Analiza pe baza tabloului utilizări resurse    ……53      
3.1.2.2.    Analiza pe baza tabloului fluxurilor de trezorerie    ……58      
3.1.2.3.    Analiza pe baza tabloului plurianual al fluxurilor financiare    ……59      
3.2.    Analiza cash - flow -urilor întreprinderi…61      
3.2.1.     Analiza cash-flow-ului disponibil    ……62      
3.2.2.     Analiza cash-flow-ului de gestiune    ……63      
3.2.3.     Analiza cash-flow-ului de exploatare    ……64      
    Capitolul  4.
UTILIZAREA METODEI RATELOR ÎN DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII                  …65                              
4.1.     Scopul şi utilitatea analizei pe baza ratelor financiare    ……65      
4.2.     Clasificarea şi selectarea ratelor financiare    ……66      
4.3.     Utilizatorii informaţei furnizate de analiza financiară    ……71      
    Capitolul 5.
APLICAREA ÎN PRACTICĂ A ANALIZEI FUNCŢIONAL-PATRIMONIALĂ A BILANŢULUI CONTABIL                                                            ……74    ……73      
5.1.     Scurt istoric al S.C. PLASTICO S.A.    ……74      
5.2.     Structura bilanţului contabil şi al contului de profit şi pierdere    ……75      
5.3.    Concluzii-propuneri……82      
    BIBLIOGRAFIA    ……83   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu