NEGOCIEREA, CONTRACTAREA SI DERULAREA OPERATIUNILOR DE IMPORT EXPORT


Scurtă introducere.................................. 1
Operaţiuni precontractuale.................... 2
1.1.      Cercetarea pieţei externe.................... 2
1.2.      Întocmirea cererii de ofertă................... 6
1.3.      Selectarea ofertei optime................. 7
Negocierea............................ 13
2.1.      Negocierea - definire, caracteristici........... 13
2.2.      Etapele procesului de negociere........................ 14
2.3.      Managementul pregătirii negocierii............. 15
2.4.      Întocmirea dosarelor de negociere................... 20
2.5.      Negocierea propriu-zisă........................... 24
Contractarea internaţională.............................. 32
3.1.      Clauzele contractului de vânzare - cumpărare internaţională........ 32
3.2.      Condiţii  de livrare.................. 40
3.3.      Dispoziţii privind expedierea şi transportului............ 41
3.4.      Termenul de livrare......................................... 41
3.5.      Controlul şi recepţia mărfurilor........................ 42
3.6.      Riscuri şi garanţii.................................... 43
3.7.      Condiţii de plată.......................................... 45
3.8.      Forţa majoră şi cazuri fortuite........................ 46
3.9.      Penalităţile şi daunele.......................... 47
3.10.    Rezilierea şi rezoluţiunea contractului......................... 47
3.11.    Clauza de jurisdicţie.......................................... 48
3.12.    Dispoziţii finale.............................................. 48
Derularea operaţiunilor de import export................... 49
4.1.      Organizarea expediţiei internaţionale........... 49
4.2.      Urmărirea comenzii.................................... 50
4.3.      Vămuirea mărfurilor....................................... 50
4.4.      Formalităţi de descărcare...................... 52
4.5.      Controlul mărfurilor la destinaţie.................. 52
4.6.      Procedura în caz de avariere a mărfurilor asigurate......... 53
4.7.      Efectuarea plăţilor............... 53
4.8.      Rezolvarea eventualelor litigii.................. 57
Studiu de caz............ 58
5.1.      Prezentare generală.............. 58
5.2.      Analiza.............................. 59
5.3.      Concluzii......................... 64
Bibliografie:................................. 65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu