Evaluarea şi utilizarea materialului iniţial de ameliorare în crearea hibrizilor şi soiurilor de Salvia sclarea L. (2010)

1. ANAILZA SITUAŢIEI ÎN EVALUAREA ŞI UTILIZAREA MATERIALULUI INIŢIAL DE AMELIORARE ÎN CREAREA HIBRIZILOR ŞI SOIURILOR DE SALVIA SCLAREA L. 
1.1.Importanţa economică a speciei Salvia sclarea L. (şerlai) pentru Republica Moldova
1.2.Importanţa creării materialului iniţial de ameliorare şi elaborării soiurilor de S. Sclarea
1.3. Descrierea speciei Salvia sclarea L. Biologia înfloritului
1.4. Citogenetica şi genetica speciei Salvia sclarea L., androsterilitatea
1.5. Implementarea în cultură şi utilizarea speciei Salvia sclarea L.
1.6. Compoziţia chimică, proprietăţile fizico-chimice ale uleiului esenţial şi concretului de Salvia sclarea L.
1.7. Rezultatele obţinute în crearea genotipurilor noi, a materialului iniţial de ameliorare la şerlai   
2. MATERIAL, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE 
2.1. Materialul biologic utilizat. Metode de evaluare, testare
2.2. Tehnologia de cultivare în experienţe integrale
2.3. Condiţii pedoclimatice în perioada cercetărilor  
3. EVALUAREA MATERIALULUI INIŢIAL DE AMELIORARE LA S. SCLAREA L. 
3.1. Selectarea şi evaluarea liniilor consangvinizate de Salvia sclarea L. în calitate de forme parentale în hibridări
3.2. Selectarea şi evaluarea hibrizilor de Salvia sclarea L. în calitate forme parentale în hibridări de diferite tipuri  
4. CREAREA HIBRIZILOR, SOIURILOR DE SALVIA SCLAREA L. ŞI EVALUAREA LOR 4.1. Efectuarea hibridărilor de diferite tipuri
4.2.Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizii F1 de S.sclarea L. în anul I-îi de vegetaţie
4.3. Conţinutul şi calitatea uleiului esenţial la hibrizii F1 de Salvia sclarea L.
4.4. Efectul heterozis la hibrizii creaţi de Salvia sclarea L. în generaţia F1
4.5. Testarea caracterelor cantitative la soiurile de Salvia sclarea L.
4.6. Productivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. în TCCC.  
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu