Metafora şi textualitatea (2010)

1. NATURA DUALISTĂ A METAFOREI
1.1. Reflectarea caracterului dualist al metaforei în lucrările savanţilor din perioade premergătoare teoriei conceptuale a metaforei (TCM)
1.2. Teoria conceptuală a metaforei
1.3. Delimitarea dintre metaforic şi nemetaforic
1.3.1. O nouă privire asupra metaforelor vii şi moarte
1.3.2. Metafora şi comparaţia
2. METAFORA ŞI TEXTUALITATEA
2.0. Metodologia cercetării metaforei în raport cu textualitatea
2.1. Potenţialul metaforei în text: de la expresie lingvistică la structură globală
2.2. Rolul metaforei în realizarea textualităţii
2.2.1. Asigurarea coerenţei textului cu ajutorul metaforei
2.2.2. Funcţia coezivă a metaforei
2.2.3. Realizarea informativităţii prin intermediul metaforei
 2.2.4. Metafora raportată la intenţionalitate şi acceptabilitate
2.2.5. Metafora şi situaţionalitatea
2.2.6. Dimensiunea intertextuală a metaforei
2.3. Metafora în romanul Colecţionarul de John Fowles
2.3.1. Schema COLECŢIONĂRII ca metaforă globală
2.3.2. Percepţia personajelor prin prisma metaforei şi comparaţiei
2.3.3. Perspectiva metaforică şi nemetaforică asupra aceleiaşi situaţii
2.3.4. Conceptualizări suplimentare ale metaforei globale
2.3.5. Paralelism metaforic
2.3.6. Dialogismul metaforelor în contextul romanului Colecţionarul
3. TRADUCEREA METAFOREI ŞI TEXTUALITATEA
3.1. Traducerea metaforei din perspectiva cognitivă
3.2. Reconceptualizarea metaforei în funcţie de strategia de traducere
3.3. Impactul strategiilor traducătorului asupra textualităţii
3.4. Traduceri alternative ale metaforelor din romanul Colecţionarul
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu