Leasingul ca oportunitate investiţională în industrie (2010)

1. BAZELE TEORETICE ALE LEASINGULUI CA SURSĂ DE FIANŢARE A INVESTIŢIILOR 
1.1. Abordări conceptuale privind investiţiile şi sursele lor de finanţare
1.2. Conceptul de leasing şi funcţiile subiecţilor operaţiunilor de leasing
1.3. Tipologia operaţiunilor de leasing
1.4. Rolul şi importanţa leasingului ca sursă de investiţie  
2. ANALIZA UTILIZĂRII OPERAŢIUNILOR DE LEASING ÎN SCOPURI INVESTIŢIONALE
2.1. Evoluţia investiţiilor şi a leasingului ca sursă investiţională
2.2. Analiza pieţei de leasing  
2.3 Evaluarea cererii pentru leasing în industria autohtonă
2.4 Piaţa de leasing în Europa şi SUA  
3. IMPULSIONAREA OPERAŢIUILOR DE LEASING ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII OPORTUNITĂŢILOR INVESTIŢIONALE ÎN INDUSTRIE 
3.1. Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ al mecanismului de leasing
3.2. Ofertele de leasing şi metodologia de evaluare a celei mai optime variante
3.3. Optimizarea procesului decizional privind efectuarea investiţiei prin leasing
3.4. Diversificarea produselor şi serviciilor de leasing  
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu