SISTEM INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE DESFACERE ŞI GESTIUNE A STOCURILOR ÎN CADRUL S.C. LILADRI COM S.R.L

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A ACTIVITĂŢII
I.1.       SCURT ISTORIC
I.2.       DESCRIEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE
I.3.       INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI IFORMATIC EXISENT
II.1.     DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE ŞI                           GESTIUNE STOC
II.2.     OBIECTUL SISTEMULUI INFORMATIC
II.3.     REALIZĂRILE SISTEMULUI INFORMATIC
II.4.     CERINŢELE NOULUI SISTEM
CAPITOLUL III. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
III.1.    PROIECTAREA INTRĂRILOR
III.2.    PROIECTAREA IEŞIRILOR
CAPITOLUL IV. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENAREA BAZEI DE DATE……….
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu