Planificarea Misiunii de Audit Public Intern

Capitolul I. AUDIT INTERN   
1.1. Scurt istoric al auditului intern   
1.2. Definirea conceptului de audit intern   
1.3. Tipuri de audit intern   
1.4. Domeniul de aplicare al auditului intern   
1.5. Obiectivele auditului intern   
1.6. Organizarea şi atribuţiile structurilor de audit intern   
1.7. Funcţia de audit intern   
Capitolul II. Planificarea misiuni de audit intern   
2.1. Concept misiunii de auditului intern   
2.2. Obiective planificări misiunii de audit intern   
2.3. Aria de aplicabilitate a misiunii de audit intern
2.4. Resurse alocate misiunii de audit intern   
2.5. Planul de audit. Programul de audit   
Capitolul III. STUDIU DE CAZ   
3.1. Prezentarea Liceului    
3.2. Studiu de caz privind planificări misiunii de audit public intern  în cadrul Liceului
CONCLUZII   
BIBLIOGRAFIE