Factorii de pronostic în tratamentul cancerului glandei mamare stadiul I (2010)

1. ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL CANCERULUI GLANDEI MAMARE STADIUL I (REVIUL LITERATURII)
1.1. Posibilităţile contemporane în diagnosticul clinic şi instrumental al cancerului glandei mamare stadiul I
1.2. Factorii de pronostic în optimizarea tacticii tratamentului chirurgical, asociat sau complex al cancerului glandei mamare stadiul I
2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
2.1. Loturile de paciente incluse în studiu
2.2. Metodele de investigaţii
2.3 Metodologia procesării statistice al materialului
3. INFORMATIVITATEA DIVERSELOR METODE DE INVESTIGAŢII CLINICE ŞI PARACLINICE ÎN DIAGNOSTICUL CANCERULUI GLANDEI MAMARE STADIUL I
3.1. Diagnosticul clinic în cancerul glandei mamare stadiul I
3.2. Diagnosticul instrumental (Mamografie, USG) în cancerul glandei mamare stadiul I
3.3. Diagnosticul citologic în cancerul glandei mamare stadiul I
4. ESTIMAREA EFICACITĂŢII TRATAMENTULUI ÎN CANCERUL GLANDEI MAMARE STADIUL I
4.1. Eficacitatea diverselor metode de tratament al cancerului glandei mamare stadiul I în funcţie de particularităţile clinice
4.2. Particularităţile tratamentului chirurgical în cancerul glandei mamare stadiul I
5. PRONOSTICUL VARIANTEI EVOLUŢIEI CLINICE CANCERULUI GLANDEI MAMARE ÎN STADIUL I
5.1. Pronosticul variantei evoluţiei clinice cancerului glandei mamare stadiul I până la tratament
5.2. Pronosticul variantei evoluţiei clinice cancerului glandei mamare stadiul I după tratament
6. CARACTERISTICA STATUTULUI IMUN, HOMEOSTAZEI HORMONALE, MARCHERILOR MOLECULARI ŞI ANTIGENILOR TUMORALI ÎN CANCERULGLANDEI MAMARE STADIUL I
6.1. Caracteristica statutului imun în cancerul glandei mamare stadiul I
6.2. Caracteristica homeostazei hormonale în cancerul glandei mamare stadiul I
6.3. Caracteristica marcherilor moleculari şi antigenilor tumorali în cancerul glandei mamare stadiul I

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu