PARTICULARITATI DE INGRIJIRE ALE BOLNAVILOR CU CIROZA HEPATICA


Capitolul I        Introducere                                   pag.  3
Capitolul II      Scopul si motivatia lucrarii         pag.  6
Capitolul III    Date stintifice despre ciroza hepatica pag.  7
Capitolul IV   Rolul asistentei medicale              pag. 26
Capitolul V     Metode si mijloace de lucru         pag. 28
Capitolul VI    Studiu de caz                                pag. 29
Capitolul VII  Concluzii                                        pag. 61
 Bibliografie                                                             pag. 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu