Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii (2010)

I. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII PRIN RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII CA MIJLOC DE ASIGURARE A DREPTURILOR OMULUI ŞI DE ELIMINARE A DISCRIMINĂRII 
1.1. Egalitatea şi nondiscriminarea în sistemul principiilor de drept
1.2. Egalitatea şi nediscriminarea - principii de drept în vederea protecţiei, promovării şi garantării drepturilor omului
1.3. Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul discriminării si respectarea drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii
II. ELIMINAREA DISCRIMINĂRII CU REFERIRE LA DIFERENŢELE DINTRE PERSOANE PRIN PRISMA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN DREPTURI 
2.1.Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale
2.2.Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva melting pot-ului, a multiculturalismului, a pluralismului etnic şi a grupului dominant .
2.2.1. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană
2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova
2.3. Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios
2.4.Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex
2.5.Problemele îmbătrânirii şi ageism-ul contemporan
2.6. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi
2.7. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană
III. PROTECŢIA JURIDICĂ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII.
3.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării
3.2. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării
3.3. Analiza cadrului instituţional din România şi Republica Moldova privind eliminarea discriminării
3.3.1.Contextul legislativ al non-discriminării în România
3.3.2.Integrarea europeană
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu