Cercercetari teoretice si experimentale privind optimizarea proceselor de dozare gravimetrica a produselor solide agroalimentare (2010)

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIILE DE DOZARE ALE PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 1.1. Introducere
 1.2. Clasificarea sistemelor de dozare
 1.3. Parametri de performanţă ai sistemelor de dozare
2. PROPRIETĂŢILE DE BAZĂ ALE MATERIALELOR SOLIDE ÎN VRAC
 2.1. Caracteristicile generale ale materialelor solide în vrac
 2.2. Analiza formei  şi dimensiunile particulelor de materiale solide granulare în vrac
 2.3. Metodica şi aparatura pentru determinarea proprietăţilor materialelor solide granulare în vrac
3. STADIUL ACTUAL AL REALIZĂRILOR CONSTRUCTIVE DE DOZATOARE GRAVIMETRICE PENTRU MATERIALE SOLIDE GRANULARE ÎN VRAC
3.1 Aspecte generale privind dozatoarele de materiale solide granulare în vrac
3.2. Realizări constructive reprezentative pe plan mondial privind dozatoarele de materiale granulare în vrac
3.3. Dozatoare de materiale granulare cu funcţionare continuă
3.4. Dozatoare de materiale granulare cu funcţionare discontinuă
3.5. Celule de cântărire folosite la dozatoarele gravimetrice de materiale granulare
3.6. Dozatoare gravimetrice automate multicap (Multy Head)
4. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETĂRILE TEORETICE  ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND DOZATOARELE GRAVIMETRICE CU ALIMENTATOARE CU TRANSPORTOARE OSCILANTE VIBRATORII
4.1. Tipuri constructive  şi funcţionale de bază de transportoare oscilante
vibratorii
4.2. Aspecte teoretice privind cinematica  şi dinamica transportoarelor oscilante
vibratorii
5. CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND DOZATOARELE GRAVIMETRICE CU ALIMENTATOARE VIBRATOARE ACŢIONATE ELECTOMAGNETIC
5.1. Obiectivele cercetărilor teoretic ale lucrării de doctorat
5.2.  Procese de lucru, dinamica  şi cinematica  transportoarelor cu alimentatoare vibratoare acţionate electomagnetic
5.3. Simularea proceselor de lucru ale transportoarelor cu alimentatoare vibratoare acţionate electomagnetic
5.4. Concluzii privind  cercetările teoretice
6. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PRECIZIEI DE DOZARE A DOZATOARELOR GRAVIMETRICE CU ALIMENTATOARE VIBRATOARE ACŢIONATE ELECTOMAGNETIC
6.1. Obiectivele cercetărilor experimentale ale lucrării de doctorat
6.2. Construcţia, funcţionarea  şi utilizarea echipamentului de dozare gravimetrică (standului) utilizat în laborator pentru efectuarea cercetărilor experimentale
6.3. Programul şi metodica cercetărilor experimentale
6.4. Determinarea experimentală a parametrilor cinematici ai proceselor vibratorii ai echipamentului de dozare gravimetrică
7.5. Determinarea experimentală a influenţei parametrilor constructivi  şi funcţionali ai echipamentului de dozare asupra preciziei de dozare.
6.6. Achiziţia, prelucrarea  şi interpretarea rezultatelor cercetărilor experimentale.
6.7. Concluzii privind cercetările experimentale
CONCLUZII FINALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu