Identificarea şi expresia unor gene (Rf) la floarea-soarelui (2010)

1. SISTEMUL GENETIC ASC-Rf LA PLANTE
1.1. Aspecte privind androsterilitatea citoplasmatică
1.1.1. Diversitatea moleculară a androsterilităţii citoplasmatice (ASC)
1.1.2. Localizarea genelor răspunzătoare de ASC
1.1.3. Structura genelor androsterilităţii citoplasmatice
1.1.4. Efectele induse de genele ASC
 1.2. Analiza genetico-moleculară a genelor restauratoare de fertilitate
1.2.1. Diversitatea genelor restauratoare de fertilitate (Rf)
1.2.2. Localizarea genelor restauratoare de fertilitate
1.2.3. Structura genelor restauratoare de fertilitate
1.2.4. Rolul genelor Rf în normalizarea proceselor biologice în F1
1.3. Aspeste generale privind sistemele ASC-Rf
1.3.1. Diversitatea sistemelor ASC-Rf
1.3.2. Interacţiunea la diferite nivele a componentelor sistemului ASC-Rf
2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
2.1. Material de cercetare
2.2. Metodele de cercetare
2.2.1. Determinarea indicilor morfo-fiziologici
2.2.2. Izolarea şi electroforeza proteinelor
2.2.3. Izolarea şi electroforeza ADN-lui
2.2.4. Analiza RAPD
2.2.5. Analiza CAPS
2.2.6. PCR cu primeri specifici
2.2.7. Metode bioinformatice de analiză
2.2.8. Analiza statistică a datelor
3. EVALUAREA PARAMETRILOR MORFOLOGICI LA FORMELE STERILE, FERTILE ȘI CELE CU FERTILITATEA RESTAURATĂ
3.1. Analiza unor parametri cantitativi
3.2. Evaluarea autocompatibilităţii polenului
4. PARTICULARITĂŢI DE INTERACŢIUNE A PRODUŢILOR DE EXPRESIE LA GENELE ASC – Rf
4.1. Identificarea proteinelor codificate de genele sistemului ASC-Rf
4.2. Caracteristica proteinelor asociate cu ASC şi Rf
4.3. Localizarea celulară a proteinelor asociate cu ASC şi Rf
4.4. Modele de interacţiune nucleu – citoplasmă la diverse specii de plante
4.5. Elaborarea modelului ipotetic al enzimei polinucleotid-fosforilaza
5. IDENTIFICAREA PREZENŢEI GENELOR Rf LA DIVERSE GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI
5.1. Polimorfismul molecular la genotipurile ASC, Rf şi F1 în baza analizei RAPD
5.2.1. Diversitatea genetică evalută în baza primerilor RAPD-OPG 10
5.2.2. Diversitatea genetică evalută în baza primerilor RAPD-OPI 16
5.2.3. Diversitatea genetică evalută în baza primerilor RAPD-OPH 15
5.2. Screening-ul prezenţei genelor Rf
5.2. Moştenirea genelor Rf
5.4. Testarea prezenţei la genotipurile de floarea-soarelui (PET-1) a markerilor lincaţi cu genele Rf3 (porumb ASC-S)
6. ASPECTE PRIVIND EXPRESIA GENELOR ASOCIATE CU CARACTERUL RESTAURATOR DE FERTILITATE LA FLOAREA-SOARELUI
6.1. Polimorfismul proteinelor sumare uşor solubile din frunzele formelor parentale şi hibride
6.2. Studiul polimorfismului proteic la flori
6.3. Analiza proteinelor sumare din polen
6.4. Mecanismul de acţiune a genelor de restaurare a fertilităţii polenului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu