PROPRIETĂȚI EXTREMALE ALE SECVENȚELOR DE VARIABILE ALEATOARE INDEPENDENTE ȘI IDENTIC DISTRIBUITE ȘI APLICAȚII (2010)

Cuvânt înainte...........
 Capitolul I. Notiuni introductive. .........
Capitolul II. Teoreme limită si probleme de convergentă. ......
Capitolul III. Teoria clasică a valorilor extreme. .......
 3.1. Istoricul teoriei valorilor extreme...............
 3.2. Formulări alternative ale relatiei..........
 3.3. Distributia valorilor extreme ...........
 3.4. Asupra ratei de convergentă.......
 3.5. Generalizarea distributiilor valorilor extreme si distributia Pareto generalizată..
 3.6. Domenii de atractie..........
 3.7. Statistici de ordine.................
Capitolul IV.  Analiza statistică a teoriei valorilor extreme........
 4.1. Aplicatiile teoriei valorilor extreme..............
4.1.1. Aplicatiile TVE în studiul inundatiilor.........
4.1.2. Implicatiile TVE în studii privind asigurările.......
4.1.3.TVE si finantele. Calculul valorii de risc.........
4.1.4. Stiinta materialelor si alte domenii.............
 4.2. Modalităti de analiză a datelor din punc de vedere al TVE.......
4.2.1. Tehnici de vizualizare a datelor.........
4.2.2. Functia exces. Functia medie a exceselor. Functia hazard......
 4.3. Graficele QQ si PP.............
 4.4. Metoda lui Gumbel a depăsirilor........
 4.5. Perioada de revenire a evenimentelor.......
 4.6. Utilizarea „ recordurilor ” .............. 
Capitolul V. Modelarea valorilor extreme. Estimarea parametrilor.....
 5.1. Metoda verosimilitătii maxime(MVM) .......
 5.2. Functii cu variatie regulată................
 5.3. Metoda momentelor (MM) ..............
 5.4. Estimări pe modelele valorilor extreme...........
 5.4.1. Modelul Gumbel...............
5.4.2.  Modelul Fréchet. Modelul Weibull...........
5.4.3. Alti estimatori pentru distributiile valorilor extreme....
 5.5. Estimarea parametrilor în cazul aparitiei unui trend......
 5.6. Metode de estimare a parametrului de formă γ......
5.6.1. Estimatorul Pickands pentru
5.6.2. Estimatorul Hill pentru
 5.7. Metoda depăşirilor de nivel. Metoda maximelor anuale........
 5.8. Aplicaţii..........
Bibliografia........

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu