CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

CAPITOLUL I –IMPORTANŢA ŞI METODA CONTABILITĂŢII
   1.1. Contabilitatea – componentă a evidenţei economice
   1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii

CAPITOLUL II  –  BILANŢUL  CONTABIL
   2.1. Fundamentarea contabilă a patrimoniului
   2.2. Conţinutul şi structura bilanţului
   2.3. Tipurile de modificări ale bilanţului
CAPITOLUL III  -  CONTUL  CONTABIL ŞI BALANŢA DE VERIFICARE
   3.1. Importanţa, elementele şi forma contului
   3.2. Regulile de funcţionare a conturilor
   3.3. Corespondenţa conturilor, analiza contabilă şi dubla înregistrare în conturi
   3.4. Clasificarea conturilor
   3.5. Balanţa de verificare

CAPITOLUL IV - DOCUMENTAREA OPERAŢIUNILOR ECONOMICE
   4.1. Conţinutul şi funcţiile documentelor de evidenţă
   4.2. Întocmirea documentelor de evidenţă
   4.3. Clasificarea documentelor de evidenţă
   4.4. Tipizarea şi verificarea documentelor de evidenţă
   4.5. Circulaţia şi păstrarea documentelor de evidenţă

CAPITOLUL V - INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
   5.1. Importanţa şi funcţiile inventarierii
   5.2. Clasificarea inventarierilor
CAPITOLUL VI  -  CALCULAŢIA  ŞI  ROLUL  EI  ÎN  PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR  ECONOMICE
   6.1. Conţinutul şi rolul calculaţiei în contabilitate
   6.2. Calculaţia costurilor de producţie
   6.3. Principiile calculaţiei contabile

BIBLIOGRAFIE
PLANUL DE CONTURI GENERAL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu