Armonizarea legislaţiei cu privire la impozitul pe profit din România cu acquis-ul comunitar

CAPITOLUL I – Sistemul resurselor financiare                    pag.5
1.1    Resursele financiare publice                                pag.5
1.2    Impozitele – noţiuni generale                                pag.22
1.3    Analiza ponderii impozitelor directe în totalul veniturilor bugetare        pag.28
CAPITOLUL II – Impozitul pe profit                            pag.33
2.1    Scurt istoric al impozitului pe profit                            pag.33
2.2    Dispoziţii generale şi modificări apărute in Codul Fiscal,
privind impozitul pe profit precum si alte modificări apărute in            pag.38
 Hotărârea 84/2005                   
2.3    Cotele şi calculul impozitului pe profit                   
2.4    Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active; titluri de participare    pag.54
2.5    Aspecte fiscale internaţionale                                pag.56
2.6    Plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale            pag.58
2.7    Dispoziţii tranzitorii şi finale                                pag.60
CAPITOLUL III  –  Armonizarea legislaţiei cu privire la impozitul pe profit din România cu acquis-ul comunitar     pag.62
3.1    Negocierile de aderare şi integrare                            pag.62
3.2    Progresele înregistrate de România în pregătirea pentru aderarea        pag.64
la Uniunea Europeană                                   
3.3    Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar                pag.68
3.4    Cooperarea administrativa şi asistenţa reciprocă                pag.70
 CAPITOLUL IV – Studiu de caz la S.C. APROMAT-IND. S.A.       
4.1    Obiectul de activitate şi structura organizatorică o societăţii S.A.           
4.2    Comentarii privind performanţa economico-financiară istorică            
a firmei
4.3    Exemplificarea influenţei modificării cotei de impozit pe profit
pentru ponderea veniturilor obţinute din export                   
Concluzii                                           
Bibliografie                                           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu