TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
1.1. Definiţia şi caracteristicile taxei pe valoarea adăugată
1.2 .Clasificarea operatiunilor impozabile
CAPITOLUL II
A. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE
2.1.  S.C.   S.R.L
B. IMPLICAŢIILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ASUPRA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII
2.2.1. Impactul T.V.A. asupra fluxurilor de trezorerie
2.2.2. Influenţa T.V.A. asupra lichidităţii şi solvabilităţii societăţii
2.2.3..Influenţa  T.V.A. asupra ratelor de echilibru financiar şi de randament
2.2.4. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii
 C. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
2.3. Monografie contabilă privind taxa pe valoarea adăugată la S.C.  S.R.L
CAPITOLUL III
SISTEMUL INFORMATIC PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
3.1.Sistemul Informatic – componentă majoră a Sistemului Informaţional
3.2 Prezentarea programului „Decontul privind taxa pe valoarea adăugată”
CAPITOLUL IV
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 
CAPITOLUL V
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu