Mecanisme de transmisie a politicii monetare

1.  POLITICA MONETARĂ ŞI POLITICA ECONOMICĂ. 4
1.1.  POLITICA MONETARĂ ŞI ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ. 5
1.2.  EFECTE, SCOPURI ŞI ROLUL POLITICII MONETARE. 7
1.3.  STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞI IMPACTUL POLITICII MONETARE. 8
1.3.1. DIFERENŢELE DE LEGISLAŢIE CA SURSĂ DE ASIMETRII ÎNTRE SISTEMELE FINANCIARE. 8
1.3.2. GRADUL DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ DIFERIT  –  O ALTĂ SURSĂ DE ASIMETRII. 9
2.  MECANISME DE TRANSMISIE ALE POLITICII MONETARE. 11
2.1.  CANALELE TRADIŢIONALE ALE RATEI DOBÂNZII. 15
2.2.  CANALELE PREŢURILOR ALTOR ACTIVE. 17
2.2.1. CANALUL CURSULUI VALUTAR.  17
2.2.2. CANALUL CURSULUI ACŢIUNILOR.  19
2.2.2.1. Coeficientul “Q” 20
2.2.2.2. Efectul averii. 21
2.2.2.3. Canalul preţului locuinţelor şi al terenurilor. 21
2.3.  CANALELE CREDITULUI. 22
2.3.1. CANALUL CREDITULUI BANCAR. 23
2.3.2. CANALUL BILANŢIER. 26
2.3.2.1. Canalul bilanţier tradiţional. 26
2.3.2.2. Canalul fluxurilor de trezorerie. 26
2.3.2.3. Canalul nivelului neanticipat al preţurilor. 27
2.3.3. CANALUL LICHIDITĂŢII GOSPODĂRIILOR. 28
3.  ANALIZA CANALELOR DE TRANSMISIE ÎN ROMÂNIA. 29
3.1.  SERIILE DE TIMP UTILIZATE. 29
3.2.  TESTE GRANGER DE CAUZALITATE. 30
3.3.  VARIAŢIA PI ŞI IMPORTANŢA CELORLALTE VARIABILE ECONOMICE. 32
3.4.  FUNCŢII DE RĂSPUNS – VAR NERESTRICŢIONAT. 33
3.5.  TESTE DE STAŢIONARITATE. 38
3.6.  RELAŢII DE COINTEGRARE. 38
4.  CONCLUZII. 44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu