Analiza pasivului bilanţului contabil şi profitul întreprinderii

Introducere……………………………3                                                                                                                          Capitolul I. Aspectele teoretice generale ale analizei economico-financiare a întreprinderii
1.1.Definirea, continutul Analizei Financiare     ……………………………4  
1.2.Criteriile şi tipurile analizei economico-financiare   ……………………6
1.3.Metodele folosite în analiza economico-financiară.  …………………..11
Capitolul II Analiza pasivului bilantului contabil
 2.1 Analiza capitalului propriu  ……………………………..16
 2.2 Analiza datoriilor pe termen lung  ………………………24
 2.3 Analiza datoriilor pe termen scurt  …………………...31
 Capitolul III Analiza dinamicii a structurii profitului
 3.1 Analiza profitului si importanta formarii acestuia ……………………39
 3.2 Anliza dinamicii si structurii profitului (pierderii) pina la impozitare …………………..40
 3.3 Analiza factoriala a profitului (pierderii) din activitatea operationala……………………43
Concluzii……………………………………………..47
Bibliografie ………………………………………….48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu