MARKETING ÎN MASS-MEDIA (2010)

Introducere ................
Stadiul actual al cunoaşterii privind afirmarea marketingului în domeniul mass-media .....
Capitolul 1. Aspecte conceptuale şi metodologice care definesc marketingul în            
mass-media .....
1.1. Cadrul de definire a marketingului în mass-media .......
1.1.1. Evoluţia mijloacelor de comunicare ...
1.1.2. Marketing în mass-media ......
1.2. Specificitatea şi afirmarea marketingului în mass-media ..
1.3. Legătura marketingului componentelor mass-media cu alte aspecte ale concepţiei  
generale de marketing ....................
1.4. Funcţiile mass-media ..........
1.5. Etica în mass media ...
Capitolul 2. Mediul de marketing în mass-media ............
2.1. Micromediul mass-media ..... .
2.1.1. Personalul ..............
2.1.2. Furnizorii factorilor de producţie .....
2.1.3. Intermediarii care îndeplinesc activităţi de marketing în mass-media ....
2.1.4. Clienţii mass-media .........
2.1.5. Concurenţii în mass-media ......
2.1.6. Relaţiile publice şi mass-media ....
2.2. Macromediul mass-media .........
2.2.1. Mediul naţional .......
2.2.2. Mediul supranaţional ........
Capitolul 3. Piaţa mass-media. Politici şi strategii de piaţă în mass-media
3.1. Piaţa mass-media şi particularităţile sale ......................
3.1.1. Elemente fundamentale de strategie media ...................
3.1.2. Fenomenul globalizării pe piaţa mass-media ............
3.2. Piaţa presei scrise – evoluţie şi perspective ............................
Capitolul 4. Cercetări de marketing privind funcţiile şi imaginea presei scrise ..................
4.1. Metode şi tehnici de măsurare a audienţei pe piaţa mass-media .......
Studiu de caz: Studiul Naţional de Audienţă ............
4.2. Cercetarea calitativă de marketing de tip focus group „Opinii şi percepţii ale populaţiei
braşovene cu privire la funcţiile presei scrise” ............................................................................
4.2.1. Metodologia de proiectare a cercetării ................
4.2.2. Cercetare calitativă de marketing de factură proiectivă ...............
4.2.3. Concluziile cercetării calitative de marketing ...............
4.2.4. Limitele cercetării calitative .............
4.3. Cercetarea cantitativă de marketing. Tema: „Atitudini şi opinii ale populaţiei braşovene
cu privire la funcţiile şi imaginea cotidianelor naţionale şi locale” .............................................
4.3.1. Consideraţii metodologice privind realizarea cercetării ...........................................
4.3.2. Concluzii şi propuneri pe baza rezultatelor cercetării ..............................................
4.3.3. Limitele cercetării cantitative ...................................................................................
Capitolul 5. Politici şi strategii ale mixului de marketing în mass-media .............................
5.1. Precizări conceptuale ......
5.2. Politici şi strategii de produs în mass-media .........
Studiu de caz .....
5.2.5. Gestiunea portofoliului de produse .............................
A. Modelul Boston Consulting Group .............................
Studiu de caz: Compania Ringier România .....................
5.2.6. Produsele noi în mass-media ......................................
A. Strategia cu privire la produsele noi în mass-media ...
5.3. Politici şi stategii de preţuri  în mass-media .......................
5.4. Politici şi strategii de distribuţie în mass-media ...............
5.5. Politici şi stategii de promovare în mass-media ...............
5.6. Politici şi strategii de personal .........................................
Contribuţii şi propuneri personale ...........................................
Concluzii generale privind marketingul în mass-media .........
Lista figurilor .............
Lista tabelelor .....
Bibliografie .........
Anexe .............

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu