Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului exterior (2010)

1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE VIZÂND ROLUL TRANSPOR-TURILOR ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL 
1.1. Fundamente teoretico-metodologice ale comerţului internaţional prin prisma transporturilor
1.2. Particularităţile tehnico-economice ale transporturilor internaţionale şi rolul lor în comerţul mondial
1.3. Cadrul legislativ-normativ al activităţii transporturilor internaţionale  
2. ROLUL TRANSPORTURILOR ÎN DEZVOLTAREA COMERŢULUI EXTERIOR 
2.1. Evoluţia comerţului internaţional
2.2. Influenţa factorului transporturi asupra dezvoltării comerţului exterior
2.3. Impactul transporturilor asupra mediului înconjurător  
3. INTEGRAREA TRANSPORTURILOR NAŢIONALE ÎN SISTEMUL TRANSPORTURILOR INTERNAŢIONALE 
3.1. Evoluţia transporturilor 
3.2. Eficientizarea activităţii transporturilor în dezvoltarea comerţului exterior 
3.3. Perspectiva integrării transporturilor naţionale în sistemul internaţional de transport  
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu