CONTABILITATEA SI ANALIZA VENITURILOR CHELTUIELILOR SI A REZULTATULUI

1. Prezentarea activitatii financiar–contabile
a) Evidenta si organizarea contabila
b) Structura organizatorica si functionala a entitatii economice
2.Contabilitatea financiara a cheltuielilor
cap. I Contabilitatea cheltuielior cu materiile prime, materiale si marfuri
cap. II Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti
cap. III Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti
cap. IV Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate
cap. V Contabilitatea cheltuielilor cu personalul
cap. VI Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare
3.Contabilitatea veniturilor
4. Prezentarea societatii comerciale
a) Aspecte cu privire la modul de constituire si functionare a entitatii economice
b)Etapele parcurse pentru constituirea societatii si actele necesare pentru constituire
c) Obiectul de activitate
d) Activitatea economica a societatii
e) Conducerea societatii si activitatea financiar contabila
f) Controlul societatii
5. Monografie contabila
6.Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu