Tratamentul ambliopiilor refractive prin metoda combinata de electrostimulare, fotomagnetostimulare a analizatorului vizual si treningul computerizat prin programul „eYe”

1. TRATAMENTUL AMBLIOPIILOR LA ETAPA ACTUALA (reviul literaturii) 
1.1. Ambliopia – aspecte clinice si terapeutice
1.2. Directii noi de tratament al ambliopiei  
2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC, METODELE DE INVESTIGARE SI TRATAMENT 
2.1. Caracteristica materialului clinic
2.2. Metodele de investigare, utilizate la diagnosticarea si evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei reractive
2.3. Metodele de tratament, utilizate la pacientii cu ambliopie refractiva
2.3.1. Electrostimulare a analizatorului vizual cu aparatul «ĂCOM»
2.3.2. Fotomagnetostimulare a analizatorului vizual cu aparatul „AMO – ATOC”si tubul „Amblyo-1”
2.3.3. Treningul computerizat prin programul « eYe »
2.4. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obţinute  
3. REZULTATELE TRATAMENTULUI AMBLIOPIEI REFRACTIVE (studiu propriu) 
3.1. Evaluarea eficacităţii tratamentului ambliopiei refractive prin electrostimularea, fotomagnetostimularea analizatorului vizual si treningul computerizat prin programul « eYe » în ansamblu
3.2. Evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei refractive prin electrostimularea si fotomagnetostimularea analizatorului vizual
3.3. Evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei refractive prin treningul computerizat cu programul « eYe »
3.4. Evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei refractive prin corectie optica si ocluzie fara tratament fizioterapeutic
3.5. Analiza comparativa a tratamentului efectuat între loturi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu