Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum (2010)

1. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND COMERŢUL ŞI COMERŢUL COOPERAŢIEI DE CONSUM ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
1.1. Concept teoretic vizând comerţul şi infrastructura comercială
1.2. Analiza structurii şi infrastructurii comerţului angro
1.3. Coordonate structurale şi forme manageriale moderne ale comerţului cu amănuntul
2. CONTEXTUL ACTUAL DE DEZVOLTARE A PIEŢEI DE CONSUM ŞI DIMENSIUNEA COMERŢULUI INTERIOR
2.1. Caracteristicile pieţei de consum şi particularităţile pieţei rurale
2.2. Diagnosticul contextului antreprenorial al comerţului
2.3. Analiza situaţiei în comerţul interior din Republica Moldova şi a perspectivelor de evoluţie a sectorului
3. PERFECŢIONAREA INFRASTRUCTURII COMERCIALE ŞI EFICIENTIZAREA FUNCŢIONĂRII COMERŢULUI ÎN COOPERAŢIA DE CONSUM
3.1. Dimensiunea socio-economică şi managerială a cooperaţiei de consum şi a comerţului cooperatist
3.2. Analiza infrastructurii comerciale a cooperaţiei de consum şi a eficienţei utilizării acesteia
3.3. Strategia de dezvoltare a comerţului cooperatist şi de modernizare a infrastructurii comerciale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu