Hemoragiile postextracţionale dentare (2010)

1. HEMORAGIA POSTEXTRACŢIONALĂ DENTARĂ  
1.1. Definiţia, frecvenţa şi etiologia HPD
1.2. Clasificarea HPD
1.3. Tabloul clinic al HPD
1.4. Tratamentul pacienţilor cu HPD
1.5. Profilaxia HPD
1.6. Bazele hemostazei fiziologice  
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
2.2. Metodele de investigare
2.3. Caracteristica farmacologică a preparatelor hemostatice locale utilizate la pacienţii în studiu
2.4. Metodele de tratament
2.5. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obţinute . 
3. MANIFESTĂRILE CLINICE ŞI PARACLINICE ALE HEMORAGIILOR POSTEXTRACŢIONALE DENTARE 
3.1. Timpul de formare a cheagului sangvin după extracţia dintelui şi aprecierea calităţii lui la pacienţii cu un sistem hemostatic necompromis
3.2. Frecvenţa HPD şi a factorilor etiologici implicaţi în apariţia lor
3.3. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD în dependenţă de etiologie 
4. TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU HEMORAGII POSTEXTRACŢIONALE DENTARE ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE 
4.1. Analiza eficacităţii măsurilor hemostatice aplicate anterior la pacienţii cu HPD de diversă etiologie
4.2. Aprecierea eficacităţii măsurilor hemostatice locale aplicate la pacienţii cu HPD
4.3. Algoritmul de tratament al pacienţilor cu HPD
4.4. Algoritmul de profilaxie a HPD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu