Principiile răspunderii juridice (2010)

1. NOMINALIZARE PROBLEMEI PRINCIPIILOR RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI 
1.1. Importanţa categoriei de principii pentru drept şi pentru instituţiile acestuia
1.2.Accepţiunile noţiunii de principii ale răspunderii juridice în legislaţie şi doctrina juridică  
2. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A SISTEMULUI DE DREPT 
2.1. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite
2.2. Evidenţierea categoriei principiilor răspunderii juridice în totalitatea de categorii de principii aplicabile în drept
2.3. Responsabilitatea juridică – principiu general al dreptului şi principiu al răspunderii juridice 3.SISTEMUL PRINCIPIILOR RĂSPUNERII JURIDICE 
3.1. Conceptul sistemului principiilor răspunderii juridice
3.2. Acţiunea principiilor generale ale răspunderii juridice
3.3. Acţiunea principiilor speciale ale răspunderii juridice 
4. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE PRINCIPIILOR RĂSPUNDERII JURIDICE 
4.1. Abordarea structural – funcţională a metodologiei cercetării teoretice a principiilor răspunderii juridice
4.2. Structura principiilor răspunderii juridice
4.3.Funcţiile principiilor răspunderii juridice
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu