Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale (2010)

1. COORDONATA ISTORICĂ A REPERELOR CONCEPTUALE ALE COMPETENŢEI LITERAR-ARTISTICE INTERCULTURALE
1.1. Interdisciplinaritatea și supradisciplinaritatea competenţei şcolare
1.1.1. Definirea competenței școlare
1.1.2. Caracterul inter- şi supradisciplinar al competenţei şcolare
1.2. Competenţa literarar-artistică interculturală
1.3.1. Competenţa interculturală
1.3.2. Caracterul multi-intercultural al competenţelor literar-artistice
2. REPERE TEORETICE PENTRU DEZVOLTAREA LA STUDENŢI A COMPETENŢEI LITERAR-ARTISTICE INTERCULTURALE
2.1. Dezvoltarea la studenţi a competenţei literar-artistice interculturale ca domeniu aferent educaţiei literar-artistice
2.2. Modelul teoretic de dezvoltare la studenţi a competenţei literar-artistice interculturale
3. DEZVOLTAREA INTEGRALIZATĂ LA STUDENŢI A COMPETENŢELOR LITERARE/LECTORALE INTERCULTURALE
3.1. Metodologia experimentului
3.2. Experienţe estetico-literare ale studenţilor vs. competenţa literar-artistică interculturală
3.3. Indici de dezvoltare a competenţelor literar-artistice interculturale ale studenţilor în cadrul experimentului de formare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu