Principiile democraţiei pluraliste în organizarea şi funcţionarea Parlamentului (2010)

INTRODUCERE……………….  9
1.  PLURALISMUL POLITIC ȘI TRANSPARENȚA –PRINCIPII DEFINITORII
ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI……16
    1.1 Analiza  literaturii de specialitate la  tema tezei……….  16
    1.2 Democraţia pluralistă în  diferite publicaţii de specialitate………38
2.  ABORDĂRI TEORETICE  ŞI GARANŢII ALE  DEMOCRAŢIEI PLURALISTE…………45
    2.1 Diverse abordări privind conceptul democraţiei………….  45
    2.2 Pluralismul – pilonul principal al democraţiei………………    51
    2.3 Geneza   pluralismului politic………………..........  54
    2.4 Pluralismul politic   în dreptul  internaţional…………..  64
    2.5 Garanţiile pluralismului politic  în   Republica Moldova……  66
3. CONŢINUTUL PRINCIPIILOR DEMOCRAŢIEI PLURALISTE ÎN
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI……71
    3.1 Clasificarea principilor democraţiei pluraliste……………………  71
    3.2 Principiul pluripartitismului……………… 72
  3.3 Principiul libertăţii  opiniilor……………… 78
3.3.1 Libertatea presei……………………………………80
3.3.2 Dreptul la informaţie………………………………81
3.3.3 Libertatea întrunirilor……………………………85
3.4 Principiul transparenţei………………...  88
3.5 Principiul colegialităţii………………………………  91
3.6 Principiul majorităţii………………...  93
3.7 Principiul independenţei parlamentare……………...  98
4. APLICAREA PRINCIPIULUI  PLURALISMULUI POLITIC  ÎN   ORGANELE REPREZENTATIVE…104
4.1 Configuraţia politică a  Parlamentului – expresie a principiului pluralismului politic………104
4.2 Aplicarea principiului pluripartitismul în organizarea  Parlamentului Republicii Moldova …107
4.3 Republicii Moldova în  organele reprezentative europene………   122
5.  APLICAREA PRINCIPIILOR  DEMOCRAŢIEI PLURALISTE ÎN
FUNCŢINAREA  PARLAMENTULUI………….. 126
5.1  Libera exprimare a opiniei în activitatea parlamentară ………………  126
5.2  Raporturile majoritate – opoziţie……………………….  132
5.3  Accesul la informaţiile elaborate şi examinate de Parlament ….  137
5.4  Caracterul public al şedinţelor  ………………  140
5.5  Votul parlamentar – modalitate de exprimare a opiniei…..  144
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI………….  149
BIBLIOGRAFIE…………………….  155

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu