Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist european (2010)

1.DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL REFORMEI LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL INTEGRAŢIONIST EUROPEAN ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE 
1.1.Bazele construcţiei europene şi ordinea juridică a Uniunii Europene, între anii 1945 – 2006
1.2.Dezbateri doctrinare în referire la adaptarea legislaţiei statelor care aderă la Uniunea Europeană
1.3.Consideraţii privind evoluţia şi cristalizarea concepţiilor privind modalităţile de însuşire a conţinutului Acquis-ului în legislaţia ţărilor candidate la Uniunea Europeană
1.4.Consideraţii de specialitate privitoare la efectele însuşirii dreptului unional asupra tezelor constituţionale şi legislaţiei României
2.REFORMA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ADOPTĂRII LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE 
2.1.Evoluţia istorică a procesului de adoptare a legislaţiei Uniunii Europene de către România
2.2.Organizarea procesului de aliniere a legislaţiei României la Dreptul Uniunii Europene
2.3.Modificarea funcţiei legislative a Parlamentului României în contextul aderării la Uniunea Europeană
2.4.Cadrul instituţional al coordonării aderării României la Uniunea Europeană
2.5.Acordul European instituind asocierea între România şi Uniunea Europeană, etapă importantă de armonizare a legislaţiei româneşti
2.6.Cadrul instituţional pentru reforma legislaţiei naţionale în contextul integrării europene
3. OPERA LEGISLATIVĂ A STATELOR CANDIDATE LA ADERARE ÎN CONTEXTUL INTEGRAŢIONIST EUROPEAN 
3.1. Uniunea Europeană şi necesitatea revizuirilor Constituţiilor Naţionale
3.2. Influenţele adoptării Acquis-ului asupra ordinii constituţionale şi juridice naţionale
3.3. Strategia post-aderare pentru perioada 2007-2013. Scurte comentarii
3.4. Comentarii privitoare la perspective
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu