Reglementarea juridică a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat (2010)

INTRODUCERE-------------------------------------------------------------------------------------------11

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII JURIDICE A
DREPTULUI CONSTITUŢIOAL DE A ÎNTEMEIA ŞI DE A SE AFILIA LA UN
SINDICAT --------------------------------------------------------------------------------------------------20
1.1. Dreptul constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în cadrul cercetărilor
actuale---------------------------------------------------------------------------------------------------------20
1.2. Aspecte normative de stipulare a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un
sindicat--------------------------------------------------------------------------------------------------------31
1.3. Concluzii la capitolul 1 -------------------------------------------------------------------------------39

2. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI FUNDAMENTAL DE A ÎNTEMEIA ŞI DE A
SE AFILIA LA  UN SINDICAT ----------41
2.1.  Geneza şi  evoluţia istorică a reglementării drepturilor fundamentale în instrumentele
legislative cu caracter de universalitate -------------------41
2.2.  Identificarea dreptului fundamental de a  întemeia  şi de  a  se  afilia  la  un  sindicat  în  cadrul
instituţiei drepturilor omului -------55
2.3. Reflectarea dreptului de a întemeia şi a se afilia la un sindicat în reglementările
internaţionale---------------------60
3. REFLECTAREA  DREPTULUI DE A  ÎNTEMEIA ŞI DE A  SE AFILIA LA
SINDICATE ÎN IZVOARELE FORMALE DE DREPT----------------76
3.1. Reglementările juridice privind dreptul de a întemeia şi a se afilia la un sindicat în legislaţia
română---------76
3.2. Mecanismele de garantare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti prevăzute în
legislaţia României----------------84
3.3. Reglementările juridice privind  dreptul  constituţional  de  a  întemeia  şi  de  a  se  afilia  la  un
sindicat în legislaţia Republicii Moldova-----------------89
4.  MECANISMUL DE ORGANIZARE A PROCESULU DE EXERCITARE A
ATRIBUŢIILOR SINDICATELOR ÎN DOMENIUL APĂRĂRII DREPTURILOR ŞI
INTERESELOR LEGALE ALE SALARIAŢILOR------98
4.1. Conţinutul şi importanţa mecanismului de realizare  a  protecţiei  drepturilor  şi  intereselor
legale ale salariaţilor de către organizaţiile sindicale -------98
4.2. Rolul sindicatelor ca elemente asociative ale structurii societăţii civile ------102
4.3.Atribuţiile sindicatelor în apărarea drepturilor şi intereselor angajaţilor în procesul parteneriatului social-----109
4.4. Modalităţi şi forme de implicare a sindicatelor în reprezentarea, dialogul social şi codecizia
socială tripartită ------------119
4.5. Implicarea sindicatelor în procesul de reglementare a dreptului de asociere ------------136
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI---------150
BIBLIOGRAFIE ------------------------154

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu