ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI CU DEFICIENŢĂ SENZORIALĂ DE AUZ

CAPITOLUL I – INTRODUCTIV – DEFICIENŢA DE AUZ
I 1. Istoria deficienţilor de auz în lume………… …………..…….6
I 2.Istoria deficienţei de auz în România………………………….9
I.3. Caracterizarea generală a handicapului de auz........................13
I.4. Clasificarea şi etiologia handicapurilor de auz........................14
I.5. Caracteristicile funcţiilor şi proceselor psihice la handicapaţii de auz....................19
I.6. Precizări terminologice............................................................21

CAPITOLUL II – INSTITUŢIONALIZAREA ŞI/ SAU INTEGRAREA COPILULUI CU DEFICIENŢE DE AUZ
II.1. Instituţionalizarea copilului în România ..........................22
II.1.1 Instituţiile şi serviciile de ocrotire rezidenţială....................22
II.1.2 Efectele instituţionalizării....................................................26
II.2. Instituţionalizarea copilului surd.......................................30
II.2.1 Instituţia gazdă a copilului cu handicap de auz....................31
II.2.2 Criteriile de intrare în sistem................................................33
II.3. Dezinstituţionalizarea..........................................................36

CAPITOLUL III – INTEGRAREA  COPILULUI SURD
III.1 Principiile orientării elevilor cu cerinţe educative speciale...................38
III.2 Educaţia copilului surd..........................................................40
III.3 Recuperarea şi integrarea deficienţilor de auz......................47

CAPITOLUL IV–INTERPRETAREA REZULTATELOR
IV 1. Cadrul cercetării: Şcoala pentru Surzi……..........................52
IV 2. Obiectivele şi ipotezele cercetării.........................................55
IV 3.Rezultatele obţinute în urma comparării răspunsurilor date..61

CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………..........88
BIBLIOGRAFIE………………………………………………....92
ANEXE........................................................94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu