PERFECŢIONAREA ECHIPAMENTELOR ŞI ORGANELOR DE LUCRU PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A SOLULUI (2010)

1.  STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR DESPRE FORMAREA, 
PROPRIETĂŢILE, LUCRĂRILE ŞI DEGRADAREA SOLULUI................. 5
1.1.Noţiuni generale despre sol.......................................................  5
1.2. Formarea şi alcătuirea solului............................................................................  5
1.3. Proprietăţile de bază ale solului.......................................................................  6
1.4. Lucrările  solului  şi  importanţa  lor  pentru  păstrarea  fertilităţii  acestuia..........................  6
1.5. Degradarea solului şi necesitatea lucrărilor de afânare adâncă……….............................  7
  
2. STADIUL ACTUAL AL  CERCETĂRILOR  ŞI REALIZĂRILOR ÎN DOMENIUL
TEHNOLOGIILOR  ŞI ECHIPAMENTELOR PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A
SOLULUI...........................................8
2.1. Importanţa lucrării de afânare adâncă a solului.............  8
2.2. Lucrări specifice de afânare adâncă a solului.......................  9
2.3.Stadiul actual în construcţia de echipamente pentru afânarea adâncă a solului......................  11
2.4. Aspecte privind cinematica  şi dinamica sistemului tractor-echipament pentru afânarea
adâncă a solului......................... 13
  
3. NECESITATEA SI OBIECTIVELE LUCRĂRII...............  14
3.1. Necesitatea lucrării..............................  14
3.2. Obiectivele lucrării şi metodica de cercetare................  15
  
4.CONTRIBUŢII TEORETICE  LA OPTIMIZAREA  CONSTRUCTIV-FUNCŢIONALĂ A
ECHIPAMENTELOR PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A SOLULUI  ŞI A ORGANELOR
DE LUCRU ALE ACESTORA .......... 17
4.1.Contribuţii privind cinematica organelor de lucru pentru afânarea adâncă a
solului...........................17
4.2.Contribuţii la studiul dinamicii organelor de lucru ale echipamentelor pentru afânarea
adâncă a solului...............................17
4.3. Contribuţii la optimizarea cinematicii sistemului tehnic tractor – subsolier...........................  19
4.4. Contribuţii la optimizarea energetică a sistemului tehnic tractor  – echipament pentru afânarea adâncă a solului..................................21
4.4.  Calculul solicitărilor organelor de lucru la afânarea adâncă a solului în vederea optimizării constructive a acestora..................23
4.5.  Analiza prin metoda elementelor finite a comportării şi optimizării organului de lucru al subsolierului..................27
 
5.CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ORGANELOR DE LUCRU ALE
    ECHIPAMENTELOR PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A SOLULUI.................33
5.1. Obiectivele cercetării experimentale.....................................................  33
5.2. Obiectul cercetărilor experimentale......................................................................  33
5.3. Metodica cercetărilor experimentale.....................................................................  34
5.4. Aparatura şi echipamentele folosite la cercetările experimentale................................  37
5.5. Desfăşurarea cercetărilor experimentale....................................................................  42
5.6. Prelucrarea, analiza şi interpretarea rezultatelor cercetărilor experimentale...........  47
5.7. Compararea rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale.......................  51
 
6. CONCLUZII FINALE...........................................................  52
6.1. Concluzii generale.............................................................................................  52
6.2. Concluzii privind cercetările teoretice şi experimentale...........................................  54
6.3. Contribuţii personale........................................  57
6.4. Direcţii viitoare de cercetare..........................................  58
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.................................................  59
ANEXE.........................................................................  61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu