Performanţele energetice şi ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili (2010)

INTRODUCERE………………….......9
1.      REVIUL LITERATURII……..…………….........20
1.1.   Actualitatea şi perspectivele utilizării combustibililor alternativi pentru alimentarea              
motoarelor cu ardere intern…..............20
1.1.1. Combustibili gazoşi…………...................23
1.1.2. Combustibili pe bază de alcool…………………..........28
1.1.3. Biocombustibilul şi beneficiile utilizării………….............32
1.2.    Studiul actual privind cultivarea rapiţei………………............35
1.2.1. Cultivarea rapiţei în lume ………........35
1.2.2. Perspectivele implementării culturii rapiţei......................37
1.3.    Procese de extragere a uleiului vegetal…….……..38
1.4.   Tehnologii de obţinere a biocombustibilui………………........41
1.5.   Metil esterul de rapiţă ca alternativă a motorinei….……….....43
1.6.   Chimotologia combustibililor şi a uleielor lubrifiante pentru MAC…....46
1.6.1. Argumentarea parametrilor fizico-chimicii şi de exploatare ai combustibilului …. . .48
1.6.2. Argumentarea parametrilor fizico-chimici şi de exploatare ai uleiului de motor........50
1.7.    Regulamente şi acte legislative privind calitate aerului atmosferic.............54
1.8.    Impactul ecologic la utilizarea biocombustibilului ........59
2.      MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE…….......61
2.1.   Obiectele cercetărilor……………....61
2.2.   Programa cercetărilor experimentale……….…..….61
2.3.  Metodica aprecierii calităţii combustibilului……….61
2.4.  Metodica aprecierii indicatorilor fizico – chimici şi de exploatare ai uleiului de
motor………………62
2.5.   Metodica încercărilor la stand a MAC alimentat  cu diverse tipuri de combustibili….64
2.6.   Metodica încercărilor în exploatare ale tractoarelor agricole……....71
2.7.   Metodica prelucrării matematice a datelor experimentale………...73
3.      REZULTATELE CERCETĂRILOR PROPRII   …………..74
3.1.   Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale uleiului de rapiţă……....74
3.2   Argumentarea regimurilor de transesterificare a uleiului de rapiţă cu planificarea
experimentelor……..76
3.3.   Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale biocombustibilului şi  amestecului motorină-
biocombustibil…………….…..…92
3.4.   Analiza rezultatelor încercărilor experimentale la stand……...95
3.4.1. Parametri funcţionali ai motorului diesel………....95
3.4.2. Performanţele energetice ale MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili……..96
3.4.3. Calculul termic al MAC alimentat cu biocombustibil……...100
3.4.4. Performanţele ecologice ale MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili ……107
3.4.5. Studiul proprietăţilor fizico-chimice şi de exploatare ale uleiului de motor în
acţiune……….....111
3.4.6. Impurificarea pieselor MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili…………..113
3.4.7. Evaluarea influenţei diverselor tipuri de combustibili asupra stării tehnice a MAC..116
3.5.    Analiza rezultatelor experimentale în exploatare ale tractoarelor agricole……….118
3.6.   Eficacitatea economică la utilizarea biocombustibilului B20 la alimentarea MAC ..122
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ……….128
BIBLIOGRAFIA……………..…..131

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu